Du er her:

Naturvernforbundet Rana og omegn

Kontaktinfo og informasjon om lokallaget.

Kontaktinformasjon
 
Leder
Frode Solbakken
Tlf: 90834535
 
Styret
Styremedlemmer: Dag Johansen, May-Lene Meyer, Tage Vedal, Asmund Ravnå
Varamedlemmer: Anne Fladvad og Nina Maasø
 
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.11.2020

Nyheter

Snøskuterløype
Høringsuttalelse vedrørende forslag til plan for løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter i Rana

Høringsuttalelse skuterløyper i Rana

Forslag til plan for løyper til fornøyelseskjøring med snøskuter ble lagt ut til høring med høringsfrist 29.01.16. Naturvernforbundet i Rana og omegn mener at teknisk avdeling og miljøetaten i Rana kommune i hovedsak har gjort et grundig utredningsarbeid og konsekvens- utredning av de foreslåtte løypeforslagene. Av disse utredningene går det fram at 11 av 12 skuterløypene som er vurdert har fått konklusjonen ”uakseptabel konflikt” (karakteren - 3) i konsekvensutredningen på et eller flere av vurderingsområdene.

Brevandring svartisen
Høringsuttalelse vedr. revisjon av forskrifter/verneform og verneplanutredning

utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark

09.11.2015 | Sist oppdatert: 09.11.2015

”Skal man lykkes i å ivareta verneverdiene må det være kvalitet i forvaltningen av området. Legitimitet, kompetanse og kapasitet/ressurser er viktig”

Nedre Otta Arnodd Håpnes
høringsutalelse fra FNF Nordland og Naturvernforbundet i Rana og omegn

Høringsuttalelse 8 omsøkte småkraftverk i Rana kommune, Nordland fylke

20.10.2015 | Sist oppdatert: 21.10.2015

høringsuttalelsene på konsesjonsøknadene i den såkalte «Ranapakken» Av åtte søknader ble fem gitt konsesjon. Disse var : Blakkåga, Bordvedåga, Nedre Leiråga, Røvassåga og Sølvbekken. Søknadene for Gubbeltåga, Leirdalselva og Raudsandaksla fikk avslag. Vi har påklaget de innvilgede konsesjoner:

Viser fra 1 til 4 av totalt 17 artikler