Meny

Meny

Du er her:

act now

aktivist, mennesker.

lørdag 26.april kl 13-15 på En Kopp

Klimadialog - ny dialogarena i Bodø

Klima- og miljøorganisasjonene i Bodø har gått sammen og starter et nytt månedlig konsept - Kafedialog om viktige klima- og miljø problemstillinger. Hovedtema 26/4: Byutvikling

På ”En Kopp” – Restaurant Café og bar, Sentrumsterminalen, har Klimaaliansen en avtale om å få avskjermet den innerste delen av lokalt til månedlige klimadebattmøter. Her er det plass til ca 50 personer. Her er det storskjerm og muligheter for å prestere innlegg digitalt. Man kjøpe seg kaffe og vafler, eller et glass vin eller en øl … alt ettersom…. Også middag!


”En Kopp” ligger i Sentrumsterminalen i Sjøgata. Takk til innehaver APO som som er villig til å ta imot oss. 

 

Tema 26/4 er Byutvikling.  
Erling Okkenhaug (stedsaksjonist) kommer og gir en innledning vi kan ta dialogen videre på. 

Hvem skal bestemme hvordan BODØ skal se ut?
- Hvordan kan vanlige Bodøfolk delta i byutviklingen?
- Hvordan utvikle Bodøs særpreg?
- Hva kjennetegner god stedsutvikling?

Det trengs en byutvikling, men på bekostning av hva. Hvilke stemmer får være med og hvem blir hørt ? Skal byutvikling respektere opprinnelige stedsmiljøer og inkludere lokalbefolkningen i prosessene, eller har politikere og utbyggere carte blanche med arkitekter som våpendragere?

Håper alle bidrar til å spre dette glade budskap!!!
Vel møtt. 


Hilsen Vigdis, Lilly og Kirsten

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.04.2014