Meny

Meny

Du er her:


Foto: Laila Borge

organisasjonsinfo

medlems-/styremøte i Naturvernforbundet i Salten

Det blir medlems-/styremøte i Naturvernforbundet i Salten tirsdag 23.oktober kl 19-20 på Skagen Hotell i Bodø.

Tema for medlemsmøtet er to diskusjons-saker:
a) Skjærgårdtjeneste - http://naturvernforbundet.no/nordland/naturvernforbundet-i-salten/forsoepling-av-kysten-article27616-2073.html
b) Vern av grøntarealer - det foregår en stor debatt i Bodø om byparken Rensåsen.  Her må Naturvernforbundet i Salten ta initiativ til at gml.svømmehallen rives, saneres og gies tilbake til parken i form av grøntareal og gå til motaksjon på de planlagte nedbyggningsplanene om en høyblokk på gml.svømmehall tomten.  

Det blir enkel bevertning med frukt og kaffe/te.  Vel møtt til diskusjon og engasjement. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.10.2012