Meny

Meny

Du er her:

Høringsuttalelse til forslag til revidert kommunedelplan for Engenbreen

Økologisk bærekraftig reiseliv.

Kommunedelplanen er en del av kommuneplanens arealdel og bestemmer arealbruken i området Holand-Engenbreen-Fonndalen. Planarbeidet skal avklare behovet for nye arealer til utvikling av reiselivet og ta stilling til en eventuell framtidig utnytting av grusressursene i Fonndalen, samtidig som planen skal ivareta viktige naturverdier i området.

Image

 

Følgende organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:
- Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland og lokallaget i Meløy
- Naturvernforbundet i Nordland med lokallaget i Salten.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.05.2018