Du er her:

Nyheter

Brevandring svartisen
svartisbreen er truet

Klage på vedtak om dispensasjon uttak av is fra Svartisen, Meløy kommune

20.10.2015 | Sist oppdatert: 20.10.2015

Naturvernforbundet påklager med dette vedtaket om dispensasjon for uttak av is fra Svartisen. I første rekke dreier det seg om helikoptertransporten som både er uakseptabel og i strid med Motorferdselloven. Uttaket av is skjer i tillegg i et rent LNFR-område.

Nedre Otta Arnodd Håpnes
høringsutalelse fra FNF Nordland og Naturvernforbundet i Rana og omegn

Høringsuttalelse 8 omsøkte småkraftverk i Rana kommune, Nordland fylke

20.10.2015 | Sist oppdatert: 21.10.2015

høringsuttalelsene på konsesjonsøknadene i den såkalte «Ranapakken» Av åtte søknader ble fem gitt konsesjon. Disse var : Blakkåga, Bordvedåga, Nedre Leiråga, Røvassåga og Sølvbekken. Søknadene for Gubbeltåga, Leirdalselva og Raudsandaksla fikk avslag. Vi har påklaget de innvilgede konsesjoner:

Gjengedalsvassdraget2
ytring av Dag Johansen

Meningsløs vannkraftutbygging.

20.10.2015 | Sist oppdatert: 20.10.2015

Det er befolkningen nå og i framtida som må betale prisen for denne grådige energipolitikken. Det har aldri vært og vil aldri bli grønn politikk å ødelegge vassdrag.

Viser fra 41 til 44 av totalt 212 artikler