Du er her:

Edelfarm

Edelfarm.

Høringsuttalelse til søknad fra Edelfarm AS om økt MTP i Daumannvika

Økt biomasse i Daumannvika, Saltdal kommune

På grunn av signalene om overgjødsling krever vi at et overvåkningsprosjekt gjennomføres før det kan gis tillatelser til økning i biomassen som kan forurense Saltdalsfjorden.

Følgende FNF-organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:
- Norsk Ornitologisk Forening Nordland (NOF Nordland)
- Norges Jeger- og fiskerforbund Nordland (NJFF-Nordland)
- Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten
Uttalelsen har også tilslutning og bidrag fra Saltdalsfjordens fritidsfiskerlag og Saltdal Elveeierlag.

 

Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.05.2018