Du er her:


Foto: Bjarne Hals

Aksjonsapell

Stopp granplantinga!

Skogforvaltningen vil nå gå i gang med nye og intensiverte runder med skogplanting og dette støttet av offentlige tilskudd!

Viste du at

- gran ikke tilhører vår naturlige flora

- all granskog nord for Saltfjellet er plantet og er dermed å regne som et fremmed treslag.

- gran allerede beslaglegger mer areal enn byer, tettsteder, hytteområder og andre menneskelige arealinngrep.

- granskog er et av de største naturinngrep som er gjort i Nord-Norge.

- granskog fortrenger det naturlige plante og dyreliv.

- at det er forskjellige typer gran som brukes og at enkelte typer har et spredningspotensial som gjør den ukontrollerbar

- hvis man setter opp en garasje må man ha, godkjent nabovarsel og offentlige tillatelser. Hvis man derimot vil plante store granplantasjer, trenger man ingen av delene

- direktoratet for naturforvaltning har anbefalt stopp i videre planting uten at det ser ut til å ha noen virkning.

Skogforvaltningen vil nå gå i gang med nye og intensiverte runder med skogplanting og dette støttet av offentlige tilskudd!

 

Vi i naturvernforbundet i Vesterålen er helt i mot denne utviklingen, og inviterer de som nå stiller til kommunestyre og fylkestingsvalg. Vi inviterer også hver enkelt til å ta stilling, si sin mening og gjerne delta sammen med oss for å stoppe ny og ytterligere granplanting

 

Med hilsen

Naturvernforbundet i Vesterålen

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.05.2012