Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær
Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær

Naturvernforbundet i Salten - styret 2020:

E-post:salten@naturvernforbundet.no

Leder:

Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:

Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr

Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær

Anita Haugen, Bodø

Anna Liva Berntzen Stenmark, leder Bodø Natur og Ungdom, Bodø

Varamedlemmer:

Katharina Fagertun, leder Framtiden i Våre Hender, Bodø

Helene Børsting, Bodø

Vedtatt på årsmøtet 2020:

Årsmøteprotokoll 2020

Vedtatt aktivitetsplan 2020

Vedtatt årsmelding for 2020

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.08.2020

Nyheter

Brevandring svartisen
Høringsuttalelse vedr. revisjon av forskrifter/verneform og verneplanutredning

utvidelse av Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark

09.11.2015 | Sist oppdatert: 09.11.2015

”Skal man lykkes i å ivareta verneverdiene må det være kvalitet i forvaltningen av området. Legitimitet, kompetanse og kapasitet/ressurser er viktig”

Brevandring svartisen
svartisbreen er truet

Klage på vedtak om dispensasjon uttak av is fra Svartisen, Meløy kommune

20.10.2015 | Sist oppdatert: 20.10.2015

Naturvernforbundet påklager med dette vedtaket om dispensasjon for uttak av is fra Svartisen. I første rekke dreier det seg om helikoptertransporten som både er uakseptabel og i strid med Motorferdselloven. Uttaket av is skjer i tillegg i et rent LNFR-område.

Oppdrettsjark
ytring av Rolv Sigurdsen

Levende fjorder – levende bygder.

13.03.2015 | Sist oppdatert: 13.03.2015

Den bebudede veksten i oppdrettsnæringen vil i stor grad skje i nord. Det vil bli et stort press på våre fjorder med denne formidable veksten. Det går ikke. De fleste fjordeene i nord er viktige gyte,- og oppvekstområder for en truet kysttorskestamme og andre marine arter, samt oppvekstområder for sjøørret og – røye.

Kopi av Spørsmål og svar til Oljefri
ytring av Dag Neiden

Snipp snapp snute – oljeeventyret er ute.

19.02.2015 | Sist oppdatert: 19.02.2015

Oljeselskapene fortalte Nordnorske politikere og befolkningen forøvrig at dersom det ble gitt grønt lys for uinnskrenket olje- og gassvirksomhet på den nordnorske sokkel, så ville det medføre en eventyrlig økonomisk vekst i landsdelen. Klondykestemningen grep om seg – her skulle det bli nye arbeidsplasser og velfylte kommunekasser.

Friluftslivets år 653x341
Årsmøte 28.februar 2015, Skagen Hotel, Bodø.

Årsmøte 2014 i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten

01.02.2015 | Sist oppdatert: 28.02.2015

Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Naturvernforbundet i Nordland inviteres til årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland (og lokallaget i Salten). Årsmøtet arrangeres i etterkant av fellesmøtet til FNF Nordland. En helg i friluftslivets og naturvernes ånd man bør være til stede på.

Oppdrett1
ytring av Dag Neiden

Fiskeoppdrett i lukkede anlegg.

01.02.2015 | Sist oppdatert: 01.02.2015

Jeg registrerer at Ola Borten Moe (SP) tar til orde for at fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Dette er noe Naturvernforbundet har ment i «alle år». Det er et fromt ønske at flere politikere skal følge etter, slik at lukkede anlegg blir en del av vilkårene for oppdrettskonsesjoner.

Viser fra 41 til 48 av totalt 102 artikler