Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Naturvernforbundet i Salten - styret 2021:

E-post: salten@naturvernforbundet.no

Leder:
Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:
Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr
Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær
Gisle Sæterhaug, Fauske
Are Strand, Hamarøy

Varamedlemmer: 
Marianne Vigdisdatter Berg, Bodø
Zdenek Dvorak, Bodø

Saker vi skal arbeide med i 2021: 

  • Kysten vår - fiskeri og oppdrett
  • Naturmangfold - plansaker
  • Fremmede arter
  • Fiksekvelder
  • Strandrydding

Vedtatt på årsmøtet 2021:

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2021

Nyheter

Brevandring svartisen
svartisbreen er truet

Klage på vedtak om dispensasjon uttak av is fra Svartisen, Meløy kommune

20.10.2015 | Sist oppdatert: 20.10.2015

Naturvernforbundet påklager med dette vedtaket om dispensasjon for uttak av is fra Svartisen. I første rekke dreier det seg om helikoptertransporten som både er uakseptabel og i strid med Motorferdselloven. Uttaket av is skjer i tillegg i et rent LNFR-område.

Oppdrettsjark
ytring av Rolv Sigurdsen

Levende fjorder – levende bygder.

13.03.2015 | Sist oppdatert: 13.03.2015

Den bebudede veksten i oppdrettsnæringen vil i stor grad skje i nord. Det vil bli et stort press på våre fjorder med denne formidable veksten. Det går ikke. De fleste fjordeene i nord er viktige gyte,- og oppvekstområder for en truet kysttorskestamme og andre marine arter, samt oppvekstområder for sjøørret og – røye.

Kopi av Spørsmål og svar til Oljefri
ytring av Dag Neiden

Snipp snapp snute – oljeeventyret er ute.

19.02.2015 | Sist oppdatert: 19.02.2015

Oljeselskapene fortalte Nordnorske politikere og befolkningen forøvrig at dersom det ble gitt grønt lys for uinnskrenket olje- og gassvirksomhet på den nordnorske sokkel, så ville det medføre en eventyrlig økonomisk vekst i landsdelen. Klondykestemningen grep om seg – her skulle det bli nye arbeidsplasser og velfylte kommunekasser.

Friluftslivets år 653x341
Årsmøte 28.februar 2015, Skagen Hotel, Bodø.

Årsmøte 2014 i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten

01.02.2015 | Sist oppdatert: 28.02.2015

Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Naturvernforbundet i Nordland inviteres til årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland (og lokallaget i Salten). Årsmøtet arrangeres i etterkant av fellesmøtet til FNF Nordland. En helg i friluftslivets og naturvernes ånd man bør være til stede på.

Oppdrett1
ytring av Dag Neiden

Fiskeoppdrett i lukkede anlegg.

01.02.2015 | Sist oppdatert: 01.02.2015

Jeg registrerer at Ola Borten Moe (SP) tar til orde for at fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Dette er noe Naturvernforbundet har ment i «alle år». Det er et fromt ønske at flere politikere skal følge etter, slik at lukkede anlegg blir en del av vilkårene for oppdrettskonsesjoner.

Bodvar Skutvik - 21 okt 2014
ytring av Kirsten Limstrand

Gubbene mot strømmen

22.10.2014 | Sist oppdatert: 22.10.2014

Det gamle folkeeventyret «Kjerringa mot strømmen» vil neppe gå av moten noensinne, men stadig kunne gjenreises i ny drakt. For de som ikke kjenner eventyret, handler det om stahet og evnen til å holde ut, i motstand og manglende vilje til å ta inn over seg ny og oppdatert kunnskap. «Klippe, klippe, klippe», ropte kjerringa og fastholdt på at det var bedre å bruke saks enn sigd når kornet skulle skjæres. Hun endte i fossen som et resultat av sin stahet.

Sjøtre Skjerstadfjorden 001
ny oppdrettslokalitet i Skjerstadfjorden

Innspill til Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) sin søknad om klarering av ny lokalitet til oppdrett av laks ved Mjønes i Bodø kommune

19.10.2014 | Sist oppdatert: 19.10.2014

Ut fra foreliggende ny kunnskap om eksisterende forhold i Skjerstadfjorden og erfaring fra etablering av oppdrettsanlegg, vil ny lokalitet for oppdrett av laks ved Mjønes ikke være god og forsvarlig forvaltning av fjordområdene med tanke på de belastningene etableringen gir økosystemet i fjorden og ulempene for næring, ferdsel på fjorden og friluftsliv.

Viser fra 49 til 56 av totalt 108 artikler