Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær
Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær

Naturvernforbundet i Salten - styret 2020:

E-post:salten@naturvernforbundet.no

Leder:

Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:

Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr

Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær

Anita Haugen, Bodø

Anna Liva Berntzen Stenmark, leder Bodø Natur og Ungdom, Bodø

Varamedlemmer:

Katharina Fagertun, leder Framtiden i Våre Hender, Bodø

Helene Børsting, Bodø

Vedtatt på årsmøtet 2020:

Årsmøteprotokoll 2020

Vedtatt aktivitetsplan 2020

Vedtatt årsmelding for 2020

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.08.2020

Nyheter

City_Nord_shopping_centre_in_Bodø
ytring av Dag Neiden

En varslet katastrofe og hvordan ødeleggelsen kan begrenses.

25.03.2014 | Sist oppdatert: 25.03.2014

Så er diskusjonen der igjen; skal Domus få lov til å ekspandere ytterligere, og hvilken virkning vil en tillatelse i så fall ha på forretningslivet i bykjernen. Bodø har to kjøpesentra – i bykjernen og på Stormyra – med en samlet forretningsflate som langt overgår behovet. Det betyr at noen forretninger ikke vil overleve konkurransen.

Reine i Lofoten
ytring av Dag Neiden

Det skitne spillet om oljen.

17.03.2014 | Sist oppdatert: 17.03.2014

Verken Statoil eller olje- og energidepartement har kommet med troverdige argumenter som kan legitimere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser er bare sannsynliggjort – og det er ikke redegjort for hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne i de fiskeritilknyttede næringsvirksomhetene eller reiselivsnæringen.

Oppdrettsanlegg
til Fylkesmannen i Nordland

Alvorlig forurensing i Sørfoldfjorden – krav om midlertidig stopp i bruk av oppdrettsanlegget.

28.02.2014 | Sist oppdatert: 28.02.2014

Alge- og dyreartene som ble funnet i Storvika var til dels i svært dårlig forfatning, og flere arter kan komme til å forsvinne helt eller reduseres i dekning/individtall i løpet av kort tid. Den samlede belastning er uakseptabel, og det er derfor særdeles viktig at all forurensing i området stoppes umiddelbart. Dette vil være i samsvar med Naturmangfoldloven § 10 og Vanndirektivets krav om å tilstrebe god vanntilstand.

Framtidens byer
kronikk av Dag Neiden

Byvekst og klima

17.02.2014 | Sist oppdatert: 18.02.2014

Bodø har som de fleste byer en bilbasert byvekst – som resulterer i byspredning. Boliger blir bygget langsetter innfartsveiene. Konsekvensen av dette er store utslipp av klimagasser fra personbiler. Andre sider ved en slik byutvikling er at mange må bruke mye tid på arbeidsreiser. Den tiden det tar å reise mellom hjem og arbeid kunne vært benyttet til noe mer givende. Arbeidsreiser/pendling er vår tids største ”tidstyv”. Bymiljøet blir også skadelidende når alle bilene skal inn i byen og parkere.

Lofoten_NU_Sommerleir_2009
24.juli 2013!

FOLKEAKSJONER i BODØ !

10.07.2013 | Sist oppdatert: 10.07.2013

Vi må tale folkevettet, naturens og framtidens røst og få de som krever konsekvensutredning etter petroleumsloven til å snu ! ! ! Mobilisering virker. Ved å vise at vi er mange AKTIVE støttespillere og AKSJONISTER som vil ha et oljefritt LoVeSe vinner vi kampen ! ! !

Saltstraumen
miljøseier!

Saltstraumen vedtatt som marint verneområde

24.06.2013 | Sist oppdatert: 24.06.2013

Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter. Saltstraumen marine verneområde i Nordland fylke omfatter bl.a. selve Saltstraumen, som regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Viser fra 57 til 64 av totalt 102 artikler