Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Naturvernforbundet i Salten - styret 2021:

E-post: salten@naturvernforbundet.no

Leder:
Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:
Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr
Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær
Gisle Sæterhaug, Fauske
Are Strand, Hamarøy

Varamedlemmer: 
Marianne Vigdisdatter Berg, Bodø
Zdenek Dvorak, Bodø

Saker vi skal arbeide med i 2021: 

  • Kysten vår - fiskeri og oppdrett
  • Naturmangfold - plansaker
  • Fremmede arter
  • Fiksekvelder
  • Strandrydding

Vedtatt på årsmøtet 2021:

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2021

Nyheter

Oppdrettsanlegg
til Fylkesmannen i Nordland

Alvorlig forurensing i Sørfoldfjorden – krav om midlertidig stopp i bruk av oppdrettsanlegget.

28.02.2014 | Sist oppdatert: 28.02.2014

Alge- og dyreartene som ble funnet i Storvika var til dels i svært dårlig forfatning, og flere arter kan komme til å forsvinne helt eller reduseres i dekning/individtall i løpet av kort tid. Den samlede belastning er uakseptabel, og det er derfor særdeles viktig at all forurensing i området stoppes umiddelbart. Dette vil være i samsvar med Naturmangfoldloven § 10 og Vanndirektivets krav om å tilstrebe god vanntilstand.

Framtidens byer
kronikk av Dag Neiden

Byvekst og klima

17.02.2014 | Sist oppdatert: 18.02.2014

Bodø har som de fleste byer en bilbasert byvekst – som resulterer i byspredning. Boliger blir bygget langsetter innfartsveiene. Konsekvensen av dette er store utslipp av klimagasser fra personbiler. Andre sider ved en slik byutvikling er at mange må bruke mye tid på arbeidsreiser. Den tiden det tar å reise mellom hjem og arbeid kunne vært benyttet til noe mer givende. Arbeidsreiser/pendling er vår tids største ”tidstyv”. Bymiljøet blir også skadelidende når alle bilene skal inn i byen og parkere.

Lofoten_NU_Sommerleir_2009
24.juli 2013!

FOLKEAKSJONER i BODØ !

10.07.2013 | Sist oppdatert: 10.07.2013

Vi må tale folkevettet, naturens og framtidens røst og få de som krever konsekvensutredning etter petroleumsloven til å snu ! ! ! Mobilisering virker. Ved å vise at vi er mange AKTIVE støttespillere og AKSJONISTER som vil ha et oljefritt LoVeSe vinner vi kampen ! ! !

Saltstraumen
miljøseier!

Saltstraumen vedtatt som marint verneområde

24.06.2013 | Sist oppdatert: 24.06.2013

Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter. Saltstraumen marine verneområde i Nordland fylke omfatter bl.a. selve Saltstraumen, som regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Helligvær planområde vindkraftanlegg
Høringsuttalelse

Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres

06.06.2013 | Sist oppdatert: 06.06.2013

Kraftutbygging i Helligvær gir ikke bidrag til å løyse klimatrusselen verken lokalt eller globalt. Heller ingen andre samfunnshensyn tilsier at vi trenger vindkraftutbygging i dette området i overskuelig framtid. Den første utbygging vil punktere store deler av Nordlandsverran. Helligvær er en del av denne landskapsregionen, og vindkraftutbygging her kan ikke tillates.

Oljepenger
ytring av Dag Neiden

Det skitne spillet om oljen.

13.03.2013 | Sist oppdatert: 13.03.2013

Verken Statoil eller olje- og energidepartement har kommet med troverdige argumenter som kan legitimere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser er bare sannsynliggjort – og det er ikke redegjort for hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne i de fiskeritilknyttede næringsvirksomhetene eller reiselivsnæringen.

Viser fra 65 til 72 av totalt 108 artikler