Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær
Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær

Naturvernforbundet i Salten - styret 2020:

E-post:salten@naturvernforbundet.no

Leder:

Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:

Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr

Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær

Anita Haugen, Bodø

Anna Liva Berntzen Stenmark, leder Bodø Natur og Ungdom, Bodø

Varamedlemmer:

Katharina Fagertun, leder Framtiden i Våre Hender, Bodø

Helene Børsting, Bodø

Vedtatt på årsmøtet 2020:

Årsmøteprotokoll 2020

Vedtatt aktivitetsplan 2020

Vedtatt årsmelding for 2020

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.08.2020

Nyheter

Helligvær planområde vindkraftanlegg
Høringsuttalelse

Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres

06.06.2013 | Sist oppdatert: 06.06.2013

Kraftutbygging i Helligvær gir ikke bidrag til å løyse klimatrusselen verken lokalt eller globalt. Heller ingen andre samfunnshensyn tilsier at vi trenger vindkraftutbygging i dette området i overskuelig framtid. Den første utbygging vil punktere store deler av Nordlandsverran. Helligvær er en del av denne landskapsregionen, og vindkraftutbygging her kan ikke tillates.

Oljepenger
ytring av Dag Neiden

Det skitne spillet om oljen.

13.03.2013 | Sist oppdatert: 13.03.2013

Verken Statoil eller olje- og energidepartement har kommet med troverdige argumenter som kan legitimere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser er bare sannsynliggjort – og det er ikke redegjort for hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne i de fiskeritilknyttede næringsvirksomhetene eller reiselivsnæringen.

Bomstasjon oslo
ytring om bypakke Bodø

Bompenger

02.03.2013 | Sist oppdatert: 02.03.2013

”Bypakke Bodø” nærmer seg realisering, og derved klargjøring av de økonomiske konsekvensene. Det er kostnadene ved motorveiprosjektet - fire kjørefelt i to tunneler mellom Hunstadmoen og Bodøelv – som nødvendiggjør den store ”kronerullingen” – bompengeinnkreving (nesten) over hele byen. Alle som ferdes i bil innenfor Bodøhalvøya skal i prinsippet betale for den gigantiske veibyggingen.

Stortinget
ytring

Politikerforakt

26.02.2013 | Sist oppdatert: 24.02.2013

Velgerne forventer at politikere har kunnskap om de saker de skal ta stilling til. Dersom dette ikke er tilfellet – eller at kunnskap undertrykkes/ikke blir anvendt - så avler det politikerforakt. Den avles også når politikere lar sine meninger bli styrt av kommersielle krefter.

Illustrasjonsbilde forurensning eller klima mørke skyer

Nordområdesatsinga

17.02.2013 | Sist oppdatert: 13.02.2013

Jeg har forstått det slik at satsingen innebærer en mer intensiv utnyttelse av nordområdenes – Nord Norges ressurser; fisk, elkraft, mineraler og - ikke minst - olje og gass. Dette innebærer inngrep i uberørte landskapsområder, forurensing, reduksjon av biologisk mangfold og at eierskapet til ressursene – og dermed pengene - forsvinner ut av landsdelen.

Oljeplattform
oljeboring er forbundet med en betydelig risiko

Oljevern - en illusjon

15.02.2013 | Sist oppdatert: 14.02.2013

Det skal lagres oljevernutstyr langs kysten. Et utstyrselement er en stor ”osteklokke” som skal plasseres over et utblåsningssted. Det var en slik innretning man etter mye om og men fikk produsert og plassert over den løpske oljebrønnen i Mexicogulfen. Inntil de fikk til dette, var katastrofen et faktum; store områder var forurenset/tilgriset av olje – og med de følgene dette hadde for hele økosystemet – fisk, sjødyr, sjøplanter og fugler.

Norges lover
ytring

Grunnlov, miljø og ressursforvaltning

13.02.2013 | Sist oppdatert: 13.02.2013

Det er flere organisasjoner som er bekymret for hva fremtiden vil bringe dersom den loven det refereres til neglisjeres. Det kan protesteres mot politiske vedtak og appelleres til de folkevalgtes vett og samvittighet. Vi kan også velge politikere som forholder seg til grunnloven.

Kvalvika
Ta vare på friluftsperlene

Industriområde på Lille Hjertøy.

12.02.2013 | Sist oppdatert: 12.02.2013

"Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt”; det er langt fra sikkert at det blir petroleumsaktivitet utenfor kysten vår - og videre nordover. Slik aktivitet er det sterke krefter både nasjonalt og internasjonalt som vil bekjempe. Det er derfor et ekstremt kostbart sjansespill å starte arbeidet med å klargjøre Lille Hjertøy for petroleumsvirksomhet.

Viser fra 65 til 72 av totalt 102 artikler