Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Naturvernforbundet i Salten - styret 2021:

E-post: salten@naturvernforbundet.no

Leder:
Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:
Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr
Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær
Gisle Sæterhaug, Fauske
Are Strand, Hamarøy

Varamedlemmer: 
Marianne Vigdisdatter Berg, Bodø
Zdenek Dvorak, Bodø

Saker vi skal arbeide med i 2021: 

  • Kysten vår - fiskeri og oppdrett
  • Naturmangfold - plansaker
  • Fremmede arter
  • Fiksekvelder
  • Strandrydding

Vedtatt på årsmøtet 2021:

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2021

Nyheter

Bomstasjon oslo
ytring om bypakke Bodø

Bompenger

02.03.2013 | Sist oppdatert: 02.03.2013

”Bypakke Bodø” nærmer seg realisering, og derved klargjøring av de økonomiske konsekvensene. Det er kostnadene ved motorveiprosjektet - fire kjørefelt i to tunneler mellom Hunstadmoen og Bodøelv – som nødvendiggjør den store ”kronerullingen” – bompengeinnkreving (nesten) over hele byen. Alle som ferdes i bil innenfor Bodøhalvøya skal i prinsippet betale for den gigantiske veibyggingen.

Stortinget
ytring

Politikerforakt

26.02.2013 | Sist oppdatert: 24.02.2013

Velgerne forventer at politikere har kunnskap om de saker de skal ta stilling til. Dersom dette ikke er tilfellet – eller at kunnskap undertrykkes/ikke blir anvendt - så avler det politikerforakt. Den avles også når politikere lar sine meninger bli styrt av kommersielle krefter.

Illustrasjonsbilde forurensning eller klima mørke skyer

Nordområdesatsinga

17.02.2013 | Sist oppdatert: 13.02.2013

Jeg har forstått det slik at satsingen innebærer en mer intensiv utnyttelse av nordområdenes – Nord Norges ressurser; fisk, elkraft, mineraler og - ikke minst - olje og gass. Dette innebærer inngrep i uberørte landskapsområder, forurensing, reduksjon av biologisk mangfold og at eierskapet til ressursene – og dermed pengene - forsvinner ut av landsdelen.

Oljeplattform
oljeboring er forbundet med en betydelig risiko

Oljevern - en illusjon

15.02.2013 | Sist oppdatert: 14.02.2013

Det skal lagres oljevernutstyr langs kysten. Et utstyrselement er en stor ”osteklokke” som skal plasseres over et utblåsningssted. Det var en slik innretning man etter mye om og men fikk produsert og plassert over den løpske oljebrønnen i Mexicogulfen. Inntil de fikk til dette, var katastrofen et faktum; store områder var forurenset/tilgriset av olje – og med de følgene dette hadde for hele økosystemet – fisk, sjødyr, sjøplanter og fugler.

Norges lover
ytring

Grunnlov, miljø og ressursforvaltning

13.02.2013 | Sist oppdatert: 13.02.2013

Det er flere organisasjoner som er bekymret for hva fremtiden vil bringe dersom den loven det refereres til neglisjeres. Det kan protesteres mot politiske vedtak og appelleres til de folkevalgtes vett og samvittighet. Vi kan også velge politikere som forholder seg til grunnloven.

Kvalvika
Ta vare på friluftsperlene

Industriområde på Lille Hjertøy.

12.02.2013 | Sist oppdatert: 12.02.2013

"Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt”; det er langt fra sikkert at det blir petroleumsaktivitet utenfor kysten vår - og videre nordover. Slik aktivitet er det sterke krefter både nasjonalt og internasjonalt som vil bekjempe. Det er derfor et ekstremt kostbart sjansespill å starte arbeidet med å klargjøre Lille Hjertøy for petroleumsvirksomhet.

Bilko på motorvei E18 (utsnitt)
ytring om lokalt klimaansvar

Tenke globalt og handle lokalt.

10.12.2012 | Sist oppdatert: 10.12.2012

Det avholdes internasjonale konferanser der det skal fremforhandles verdensomspennende avtaler om reduksjon av Co2 utslipp. Bakteppet for forhandlingene er utsiktene til dramatiske klimaendringer dersom ikke Co2 utslippene reduseres vesentlig.

Snødekt fjellandskap
svar på høring

Uttalelse om skuterdispensasjon fra Turistløypa til fjellandsbyen Daja

05.12.2012 | Sist oppdatert: 05.12.2012

Det søke om dispensasjon for skuterkjøring i og fra hytteområdene i Sulis. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Viser fra 73 til 80 av totalt 108 artikler