Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær
Årlig strandryddeaksjon på Karlsøyvær

Naturvernforbundet i Salten - styret 2020:

E-post:salten@naturvernforbundet.no

Leder:

Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:

Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr

Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær

Anita Haugen, Bodø

Anna Liva Berntzen Stenmark, leder Bodø Natur og Ungdom, Bodø

Varamedlemmer:

Katharina Fagertun, leder Framtiden i Våre Hender, Bodø

Helene Børsting, Bodø

Vedtatt på årsmøtet 2020:

Årsmøteprotokoll 2020

Vedtatt aktivitetsplan 2020

Vedtatt årsmelding for 2020

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.08.2020

Nyheter

Bilko på motorvei E18 (utsnitt)
ytring om lokalt klimaansvar

Tenke globalt og handle lokalt.

10.12.2012 | Sist oppdatert: 10.12.2012

Det avholdes internasjonale konferanser der det skal fremforhandles verdensomspennende avtaler om reduksjon av Co2 utslipp. Bakteppet for forhandlingene er utsiktene til dramatiske klimaendringer dersom ikke Co2 utslippene reduseres vesentlig.

Snødekt fjellandskap
svar på høring

Uttalelse om skuterdispensasjon fra Turistløypa til fjellandsbyen Daja

05.12.2012 | Sist oppdatert: 05.12.2012

Det søke om dispensasjon for skuterkjøring i og fra hytteområdene i Sulis. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Sola5
ytring av Dag Neiden

Grunnlov, miljø og ressursforvaltning.

04.12.2012 | Sist oppdatert: 04.12.2012

Ny vinkel på klimadebatten: Det er flere organisasjoner som er bekymret for hva fremtiden vil bringe dersom den loven det refereres til neglisjeres. Det kan protesteres mot politiske vedtak og appelleres til de folkevalgtes vett og samvittighet. Vi kan også velge politikere som forholder seg til grunnloven.

Kvalvika
Uttalelse til planforslag

Ny vei til Kvalvikodden.

13.11.2012 | Sist oppdatert: 13.11.2012

Da kommunen i sin tid kjøpte området på Kvalvikodden var det allerede et planforslag for ny vei dit: vei på fylling og et brospenn over sjøen i Kvalvika. Denne veiforbindelsen ble vurdert som den eneste mulige. Kostnadene ved denne innvirket på prisen kommunen betalte for området. Uten ny veiforbindelse ville Kvalvikodden ikke kunne utvikles til industri - og lagerområde. Fremtidige inntekter ved salg av tomter ville kunne dekke det meste av kommunens kostnader ved kjøp og byggemodning av området - herunder den nye veien.

Haugvikelva
naturen seiret!

Ikke løyve til Haugvikelva kraftverk

13.11.2012 | Sist oppdatert: 13.11.2012

NVE seier nei til søknad frå Nord-Norsk Småkraft AS om løyve til bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland. Avslaget er hovudsakleg grunngjeve med konsekvensane for landskapet.

Svhall-bredde
En uttalelse til de foreliggende planer.

Gjenbruk og utbygning av den gamle svømmehallen.

07.11.2012 | Sist oppdatert: 07.11.2012

Bodø bystyre har vedtatt at svømmehallen kan ombygges til annet formål og at tilliggende parkeringsplass kan bebygges. Svømmehallen med parkeringsplass er nå håndgitt til en utbygger. Det er vedtatt rammer for utnyttelsen som utbygger må forholde seg til.

Sabima annonse
gratis for våre medlemmer.

Seminar om naturmangfoldloven i Bodø 17.-18. november

23.10.2012 | Sist oppdatert: 24.10.2012

Hva du kan gjøre for å bevare våre vakre naturskatter og viktig biomangfold? SABIMA gir deg oversikt over virkemidler og inspirasjon til å handle. Seminaret er åpent for alle!

Viser fra 73 til 80 av totalt 102 artikler