Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Naturvernforbundet i Salten - styret 2021:

E-post: salten@naturvernforbundet.no

Leder:
Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:
Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr
Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær
Gisle Sæterhaug, Fauske
Are Strand, Hamarøy

Varamedlemmer: 
Marianne Vigdisdatter Berg, Bodø
Zdenek Dvorak, Bodø

Saker vi skal arbeide med i 2021: 

  • Kysten vår - fiskeri og oppdrett
  • Naturmangfold - plansaker
  • Fremmede arter
  • Fiksekvelder
  • Strandrydding

Vedtatt på årsmøtet 2021:

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2021

Nyheter

Snødekt fjellandskap
svar på høring

Uttalelse om skuterdispensasjon fra Turistløypa til fjellandsbyen Daja

05.12.2012 | Sist oppdatert: 05.12.2012

Det søke om dispensasjon for skuterkjøring i og fra hytteområdene i Sulis. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Sola5
ytring av Dag Neiden

Grunnlov, miljø og ressursforvaltning.

04.12.2012 | Sist oppdatert: 04.12.2012

Ny vinkel på klimadebatten: Det er flere organisasjoner som er bekymret for hva fremtiden vil bringe dersom den loven det refereres til neglisjeres. Det kan protesteres mot politiske vedtak og appelleres til de folkevalgtes vett og samvittighet. Vi kan også velge politikere som forholder seg til grunnloven.

Kvalvika
Uttalelse til planforslag

Ny vei til Kvalvikodden.

13.11.2012 | Sist oppdatert: 13.11.2012

Da kommunen i sin tid kjøpte området på Kvalvikodden var det allerede et planforslag for ny vei dit: vei på fylling og et brospenn over sjøen i Kvalvika. Denne veiforbindelsen ble vurdert som den eneste mulige. Kostnadene ved denne innvirket på prisen kommunen betalte for området. Uten ny veiforbindelse ville Kvalvikodden ikke kunne utvikles til industri - og lagerområde. Fremtidige inntekter ved salg av tomter ville kunne dekke det meste av kommunens kostnader ved kjøp og byggemodning av området - herunder den nye veien.

Haugvikelva
naturen seiret!

Ikke løyve til Haugvikelva kraftverk

13.11.2012 | Sist oppdatert: 13.11.2012

NVE seier nei til søknad frå Nord-Norsk Småkraft AS om løyve til bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland. Avslaget er hovudsakleg grunngjeve med konsekvensane for landskapet.

Svhall-bredde
En uttalelse til de foreliggende planer.

Gjenbruk og utbygning av den gamle svømmehallen.

07.11.2012 | Sist oppdatert: 07.11.2012

Bodø bystyre har vedtatt at svømmehallen kan ombygges til annet formål og at tilliggende parkeringsplass kan bebygges. Svømmehallen med parkeringsplass er nå håndgitt til en utbygger. Det er vedtatt rammer for utnyttelsen som utbygger må forholde seg til.

Sabima annonse
gratis for våre medlemmer.

Seminar om naturmangfoldloven i Bodø 17.-18. november

23.10.2012 | Sist oppdatert: 24.10.2012

Hva du kan gjøre for å bevare våre vakre naturskatter og viktig biomangfold? SABIMA gir deg oversikt over virkemidler og inspirasjon til å handle. Seminaret er åpent for alle!

Viser fra 81 til 88 av totalt 109 artikler