Meny

Meny

Du er her:

Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020
Naturvernforbundet i Salten - styret 2021:

E-post: salten@naturvernforbundet.no

Leder:
Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:
Harald Breivik, Gildeskål - Inndyr
Magne Jensen, Gildeskål - Fleinvær
Gisle Sæterhaug, Fauske
Are Strand, Hamarøy

Varamedlemmer: 
Marianne Vigdisdatter Berg, Bodø
Zdenek Dvorak, Bodø

Saker vi skal arbeide med i 2021: 

  • Kysten vår - fiskeri og oppdrett
  • Naturmangfold - plansaker
  • Fremmede arter
  • Fiksekvelder
  • Strandrydding

Vedtatt på årsmøtet 2021:

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2021

Nyheter

Folk på Finse
lørdag 10.mars 2012 kl 13:00-14:00 på Fauske hotell

Årsmøte i Naturvernforbundet i Salten

11.02.2012 | Sist oppdatert: 04.03.2012

Lørdag 10.mars kl 13:00-14:00 på Fauske Hotell blir det årsmøte i Naturvernforbundet i Salten. Dette er i forkant av årsmøtet til fylkeslaget og i etterkant av temasamling og fellesmøte i FNF. Vi oppfordrer årsmøtedelegatene å delta på temasamlingen.

Gutt tar på isdråper
uttalelse fra Naturvernforbundet i Nordland

Junkerdal nasjonalpark – innspill til av endring av grense ved Daja

02.02.2012 | Sist oppdatert: 02.02.2012

Skuterløypa i Fauske bør legges ned i stedet for endring av grensa for Nasjonalparken. Naturvernforbundet ber om at dette blir vurdert i stede for å endre grensa for nasjonalparken som følge av et prøveprosjekt som ikke nådde de oppsatte mål for forsøket.

Bilko på motorvei E18
faglig basert ytring fra Dag Neiden

Bodø på ville veier

09.01.2012 | Sist oppdatert: 12.01.2012

Når en vei ikke har kapasitet til å formidle trafikken tilfredsstillende, er det i fagmiljøene enighet om at dette problemet ikke løses ved å øke veiens kapasitet.

Miljostasjon
ytring av Dag Neiden

Naturvern og forurensning.

05.12.2011 | Sist oppdatert: 05.12.2011

Norges Naturvernforbund - og andre organisasjoner - arbeider for å forhindre ødeleggelse av natur og miljø. Et arbeidsområde er å få redusert utslipp av giftige stoffer til jord, luft og vann. Det er et omfattende offentlig lov- og regelverk som skal forhindre slik forurensning – og det kontrolleres at det etterleves.

Høyspentmast kraftlinje
ytring av Dag Neiden

Politikken henger ikke på greip.

16.09.2011 | Sist oppdatert: 16.09.2011

Energisparing er en del av veien å gå for å øke energioverskuddet. Vi må derfor få en omfattende nasjonal satsning på sjøvannsbaserte varmepumper, jordvarme og et distribusjonsnett for denne energien. Det er også mye å hente i å forsterke overføringslinjer for el.kraft – og å plassere kraftkrevende virksomheter i nærheten av kraftverkene.

Topp-banner Nigeriaolje
et kraftinnlegg mot en kraftforkjemper

Miljø - og naturvern.

07.09.2011 | Sist oppdatert: 07.09.2011

Olje – og energiministeren kritiserer Naturvernforbundet for en bakstreversk holdning: mot ytterligere vannkraftutbygging, vindmøller og naturødeleggende kraftlinjer.

Aurstadfossen med to fosser more og romsdal
Uttalelse til søknader om nedbygging av vassdraget.

Skavlhaugelva kraftverk

20.05.2011 | Sist oppdatert: 20.05.2011

Det omsøkte tiltaket vil ikke bare redusere inngrepsfri areal, men vil også være et inngrep i et område som er et statlig sikra friluftslivsområde. Gjennom friluftslivskartleggingen til Salten friluftsråd, er området ovenfor tiltaket vurdert som et svært viktig friluftslivsområde (verdi A).

åker

Friluftkartlegging

20.05.2011 | Sist oppdatert: 20.05.2011

Bodø kommune har utviklet en friluftskartlegging – et digitalt kartverktøy der naturverdier og bruk av naturen blir registrert for bruk i seinere planarbeid.

Viser fra 97 til 104 av totalt 109 artikler