Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Litlmolla og Stormolla Lofoten
Av Erling Solvang, leder av Naturvernforbundet i Nordland

En seirer for ei grønnere framtid.

05.10.2013 | Sist oppdatert: 05.10.2013

Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes mot all oljeaktivitet de fire neste årene, heter det i samarbeidsavtalen mellom Venstre og Krf og de nye regjeringspartiene H og Frp. Dette er en seier og ei kunnskapsbasert beslutning for å sikre fortsatt vern mot oljeaktivitet i disse sårbare og unike havområdene.

Lofoten_NU_Sommerleir_2009
24.juli 2013!

FOLKEAKSJONER i BODØ !

10.07.2013 | Sist oppdatert: 10.07.2013

Vi må tale folkevettet, naturens og framtidens røst og få de som krever konsekvensutredning etter petroleumsloven til å snu ! ! ! Mobilisering virker. Ved å vise at vi er mange AKTIVE støttespillere og AKSJONISTER som vil ha et oljefritt LoVeSe vinner vi kampen ! ! !

Saltstraumen
miljøseier!

Saltstraumen vedtatt som marint verneområde

24.06.2013 | Sist oppdatert: 24.06.2013

Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter. Saltstraumen marine verneområde i Nordland fylke omfatter bl.a. selve Saltstraumen, som regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Oljepenger
ytring av Dag Neiden

Det skitne spillet om oljen.

13.03.2013 | Sist oppdatert: 13.03.2013

Verken Statoil eller olje- og energidepartement har kommet med troverdige argumenter som kan legitimere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser er bare sannsynliggjort – og det er ikke redegjort for hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne i de fiskeritilknyttede næringsvirksomhetene eller reiselivsnæringen.

Viser fra 17 til 20 av totalt 43 artikler