Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Stille natur 3 Langseterfjell Tom Hofton Stor oppløsning
felles uttalelse til Hemnes, Rana, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner

Innspill til Planprogram for kommunal forsøk med snøscooterløyper

22.04.2014 | Sist oppdatert: 22.04.2014

Naturvernforbundet mener fortsatt at planarbeidet må utsettes i påvente av at de juridiske spørsmålene rundt lovligheten av forsøket blir avklart i Stortinget og av Sivilombudsmannen.

1961006_10202890624978041_1537081659_o
klage på vedtak

Landbruksvei i Fagerlidalen i Hemnes

28.03.2014 | Sist oppdatert: 28.03.2014

Der er fullstendig uakseptabelt at Hemnes kommune fatter vedtak som vil være til hinder for tilbakeføring av terenget til naturlig tilstand.

Viser fra 9 til 12 av totalt 43 artikler