Du er her:

Naturvernforbundet i Nordre Follo ble etablert 2020 og er lokallaget for de tidligere lagene i Ski og Oppegård.

Du finner oss også på Facebook - Naturvernforbundet i Follo.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.03.2021

Nyheter

20190723_062624
Botaniske aktiviteter

Bli med ut i naturen

I sommer kan du bli med på tur ut i naturen for å se på villblomster, være med fremmedartsdugnad eller florakartlegging, eller hva med et slåttekurs?

Svane_slorene
SLORENE våtmarksområde

Innspill til utarbeidelse av skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde

Nordre Follo og Ås kommuner jobber for tiden med en skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde. NiNF deltok på et informasjonsmøte 4. mars og har etter det skrevet følgende innspill. Kommunene vil legge frem skjøtselsplanen til politisk behandling høsten 2021. Dette er en sak vi følger nøye.

20190723_062624
Botaniske aktiviteter

Bli med ut i naturen

I vår og sommer kan du bli med på tur ut i naturen for å se på villblomster, være med fremmedartsdugnad eller florakartlegging, eller hva med et slåttekurs?

Rullestad fjernet kantsone
RULLESTADTJERN NATURRESERVAT

Klage på utførte tiltak i Rullestadtjernet naturreservat

NiNF var på befaring i området rundt Rullestadtjern naturreservat og Årasbekken, nordøst for Ski sentrum. i slutten av februar. Nå har vi skrevet en klage som er oversendt til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken.

Viser fra 1 til 8 av totalt 22 artikler