Du er her:

Naturvernforbundet i Nordre Follo ble etablert 2020 og er lokallaget for de tidligere lagene i Ski og Oppegård.

Du finner oss også på Facebook - Naturvernforbundet i Follo.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.09.2021

Nyheter

Klesbyttedag 2017(1)

Vil du være med på den store klesbyttedagen?

26. mars arrangerer Naturvernforbundet i Nordre Follo sammen med Nordre Follo bibliotek, Frivlligsentralen og MDG klesbyttedag på blblioteket på Ski. Vi trenger hjelp til en del praktiske ting, hvis du har tid og lyst send oss en e-post til nordrefollo@naturvernforbundet.no

Årsmøte

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordre Follo

Mandag 28. februar er datoen for årsmøtet. Foreløpig planlegger vi med at møtet kan avholdes fysisk, i Kloumannsalen på Waldemarhøy i Ski. Endellg innkalling blir sendt til alle medlemmer senest 2 uker før møtet.

Lundefugl
Norsk rødliste

Andelen truede fuglearter øker

I dag lanserte Artsdatabanken den reviderte 2021-utgaven av Norsk Rødliste for arter, og tallene viser at andelen truede arter har økt, og at utviklingen for artsmangfoldet i Norge fortsatt går feil vei. Arter som tidligere var vanlige har nå kommet på rødlisten, som for eksempel granmeis, som nå er listet som sårbar (VU) på grunn av en markant bestandsnedgang.

20201223_083547
LYSFORURENSING

Mørket er livsviktig

Lysforurensning er et omfattende og stadig økende problem med sterk negativ innvirkning på, og til dels fatale konsekvenser for, naturen og en rekke artsgrupper og organismer.

Svartskog_1
Svartskog

Befaring på Svartskog

Mandag 1. november deltok vi på en befaring med representanter fra kommunen i forbindelse med anleggelse av nytt vann- og avløpsnett på Svartskog.

Viser fra 9 til 16 av totalt 47 artikler