Du er her:

  • Nord-Trøndelag

Nyheter

Naturlgede Nord-Trøndelagannonseferdig meme

Bli med ut i vår vakre natur!

Naturvernforbundet jobber for å ta vare på vår fantastiske, men truede natur. Til helga inviterer derfor med på tur for at folk kan bli bedre kjent med naturen.

DSC_8353

God sommer til alle naturvenner

Naturvernforbundet tar sommerferie ut juli, med den svært gode nyheten om Fosen reinbeitedistrikt har vunnet en viktig seier mot Fosen vind. Nedenfor finnes en oversikt over planlagte aktiviteter i høst.

DSC_8504

Går mot vannkraftutbygging i Snåsa

Naturvernforbundet går mot begge de planlagte kraftutbyggingene Jørstadelva og Strindelva i Snåsa kommune. Jørstadelva er Snåvannets viktigste gytelev for ørret og et verna vassdrag, mens en utbygging i Strindelva vil berøre inngrepsfrie naturområder og være til stor ulempe for den sørsamiske reindrfta.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler