Du er her:

  • Om oss
  • Skjerper kritikken mot kraftutbygging
Naturvernforbundet skjerper nå kritikken mot naturødeleggende kraftproduksjon.

Naturvernforbundet skjerper nå kritikken mot naturødeleggende kraftproduksjon.

Ny energipolitikk

Skjerper kritikken mot kraftutbygging

Naturvernforbundet har vedtatt å skjerpe kampen mot naturødeleggende kraftutbygging under landsmøtet i Trondheim denne helga.

Naturvernforbundet har vedtatt å skjerpe kampen mot naturødeleggende vind- og vannkraft. Landsmøtet vedtok i dag en uttalelse som avviser elektrifisering av sokkelen, som vil erstatte elsertifikatene med en ordning som favoriserer energisparing og energieffektivisering, og som er sterkt kritisk til naturødeleggende kraftutbygging. Bakgrunnen for vedtaket er det store utbyggingspresset mot norsk natur.

Et graverende og ferskt eksempel på naturrasering er den storstilte utbyggingen av vindkraft i Trøndelag. Der går store områder urørt natur tapt, områder som også er svært viktige for den sørsamiske reindrifta. Flere andre steder truer også vind- og vannkraft umistelige naturverdier.

– Vi kan ikke løse klimakrisa ved å ofre naturen, slik Regjeringen gjør på Fosen. Derfor vil vi skjerpe kampen mot naturødeleggende kraftutbygginger, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I uttalelsen står det at overskuddskraft bør brukes til utfasing av fossil energi i industrien, istedet for å elektrifisere sokkelen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.09.2013