Nyheter

Urticina eques 02-05-2010 (3)
Vil ha livet tilbake i Oslofjorden

Krever forbud mot trålfiske

17.06.2022 | Sist oppdatert: 20.06.2022

Naturvernforbundet ber regjeringen om en omfattende redningsplan for å gjenopplive Oslofjorden etter flere tiår med overfiske og overgjødsling. Kraftfulle tiltak kan gi opptil 100 ganger mer fisk i fjorden. Forbud mot trålfiske og bruk av snurpenot er blant tiltakene forbundet går inn for.

Colorful garments on racks and on the floor; fast fashion concept klær iStock-1184503974

Internasjonal miljø-merkeordning på pause etter NNV-klage

16.06.2022 | Sist oppdatert: 29.06.2022

Tekstilbransjens interesseorganisasjon The Sustainable Appael Coalition (SAC) pauser miljømerkeordningen sin etter at Forbrukertilsynet slo fast at denne har ført til villedende og dermed ulovlig markedsføring. Det var Naturvernforbundet som klaget ordningen inn for tilsynet.

2021
Prioriteringer i samferdselssektoren

Gledelig forslag om slankere hovedveier

15.06.2022 | Sist oppdatert: 15.06.2022

Statens vegvesen foreslår at reglene for veibygging endres slik at det blir lettere å utbedre dagens veier framfor å bygge nye. Dette gjøres ved at fartsnivået senkes, og at veier med to og tre felt i større grad brukes framfor firefeltsveier.

2021
Revidert nasjonalbudsjett:

Klar dreining i riktig retning 

14.06.2022 | Sist oppdatert: 14.06.2022

Naturvernforbundet ser en klar dreining i riktig retning i enigheten om revidert nasjonalbudsjett.

Colorful garments on racks and on the floor; fast fashion concept klær iStock-1184503974

Det må lønne seg å drive miljøvennlig i tekstilbransjen

13.06.2022 | Sist oppdatert: 13.06.2022

Overproduksjon av billige klær av dårlig kvalitet og med kort levetid er et enormt miljøproblem. Hvis vi skal få ned overproduksjon og overforbruk, må det være lønnsomt å etablere miljøvennlige og sirkulære alternativ til fast fashion.

IStock-157438307 foto georgeclerk Istockphoto

– Skremmende at Norge ikke klarer å kutte utslippene

08.06.2022 | Sist oppdatert: 08.06.2022

Ferske tall fra viser at klimagassutslippene gikk ned med kun 0,3 prosent fra 2020 til 2021. - Det er skremmende at Norge ikke klarer å redusere klimagassutslippene. Vi er overhodet ikke i rute til å nå klimamålene våre. Vi trenger nå et taktskifte i klimapolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Usbc ajay suresh

Felles europeisk ladestandard

07.06.2022 | Sist oppdatert: 07.06.2022

EU har nå vedtatt en felles standard for alle mobilladere. Innen høsten 2024 vil USB-C-porter bli standard på alle nye mobiltelefoner, nettbrett, digitalkameraer, høretelefoner og bærbare høyttalere.

Sund_mpazdziora

Opprop om natur og havvind

25.05.2022 | Sist oppdatert: 25.05.2022

Naturvernforbundet og 13 andre organisasjoner ber Stortinget ta hensyn til natur når havvind skal planlegges og bygges ut.

Tokkeåi 37 (1 of 1)

Elvenaturen i Tokke-Vinje må få nok vann

23.05.2022 | Sist oppdatert: 24.05.2022

Onsdag 18. mai hadde Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund møte med statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet (OED). Vi presenterte naturens behov for mer vann i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene for vannkraft i Tokke-Vinje-reguleringen.

DSC_3081

Klager på grønt lys til motorvei

19.05.2022 | Sist oppdatert: 19.05.2022

Statsforvalterens dispensasjon til bygging av motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat er nå klaget inn til Miljødirektoratet. – Denne veien må stanses. Det er svært overraskende og skuffende at Statsforvalteren i Innlandet tillater bygging av firefelts motorvei gjennom et naturreservat, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Liten salamander Foto phototrip Istockphoto
Viktig salamanderdam rasert

Anmelder Vestby kommune

16.05.2022 | Sist oppdatert: 16.05.2022

Naturvernforbundet har politianmeldt Vestby kommune for å ha ødelagt et område rundt en salamanderdam i Vestby. Kommunen vil flytte dammen, som er en av landets ti viktigste leveområder for amfibier, for å gjøre plass til et næringsområde. – Dette er uhørt, og et klart brudd på plan- og bygningsloven, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

17

Åtte råd for en mer miljøvennlig 17. mai

16.05.2022 | Sist oppdatert: 16.05.2022

La 17. mai-feiringen bli en fest for store og små – og miljøet! Folkefester kan lett føre til stor spredning av plastsøppel i byen og naturen. Her er Naturvernforbundets 8 råd for en mer miljøvennlig feiring.

MAG_1930

Trist budsjettrevisjon for natur og miljø

12.05.2022 | Sist oppdatert: 12.05.2022

Det er svært få signaler i dagens reviderte nasjonalbudsjett som tyder på en satsning på natur og miljø. Klimamålet svekkes, motorveibyggingen fortsetter med uendret tempo, oljeskattepakken opprettholdes, energisparing avspises med smuler og midler til skogvern og restaurering av myr kuttes.

Sivil ulydighet-aksjon Vevring Gina og Anne-Line m fl 26-04-22 Foto NU

Varsler søksmål for å stanse gruvedumping

12.05.2022 | Sist oppdatert: 12.05.2022

I over to uker har aksjonister stanset oppstarten av det omstridte gruveprosjektet ved Førdefjorden. I dag trapper de opp motstanden med en siste storaksjon på anleggsområdet til Nordic mining i Vevring. Samtidig varsler Naturvernforbundet og Natur og Ungdom søksmål mot staten for å stanse gruvedumping i Førdefjorden. Organisasjonene mener at utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Sund_mpazdziora
Regjeringen satser på vindkraft til havs

Naturvernforbundet krever verneområder og bedre miljølovverk

11.05.2022 | Sist oppdatert: 19.05.2022

Regjeringen har lansert nye mål for produksjon av vindkraft til havs. Naturvernforbundet reagerer kraftig på at statsminister Jonas Gahr Støre nok en gang ikke nevnte hensyn til fugl, fisk eller naturen i havet. 

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Reagerer kraftig på ja til gruvedumping

06.05.2022 | Sist oppdatert: 06.05.2022

Næringsminister Jan Christian Venstre stanser ikke gruveprosjektet med sjødeponi i Førdefjorden. – Vi er utrolig skuffet. Regjeringen burde stanset dette miljøskadelige gruveprosjektet. Vi kan ikke tillate at enda en fjord skal bli ødelagt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

20210809_140630 foto Arnodd Håpnes
Miljødirektoratet tillater utplanting av farlige treslag

– Dette er en miljøskandale!

05.05.2022 | Sist oppdatert: 05.05.2022

Miljødirektoratet tilrår i ny forskrift at skogbruket skal få lov til å plante ut farlige, fremmede treslag med svært høy økologisk risiko. Naturvernforbundet forventet at direktoratet, som skal sikre god natur- og miljøforvaltning, hadde sagt nei til aktiv utplanting av uønskede arter.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil
Naturvernforbundet slakter konsekvensutredningen på Wisting:

- Alvorlige mangler og preget av hastverk

02.05.2022 | Sist oppdatert: 04.05.2022

I dag går fristen ut for å sende inn høringsinnspill på konsekvensutredningen av det nye oljefeltet Wisting. Naturvernforbundet mener utredningen er svært mangelfull, og frykter den er et resultat av hastverksarbeid.

IStock-174641086 foto PaulAnthonyWilson Istockphoto

Dramatisk for villreinen

02.05.2022 | Sist oppdatert: 03.05.2022

Hele seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig tilstand. Ingen områder har god tilstand. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforvaltning.

Sivil ulydighet-aksjon Vevring Gina og Anne-Line m fl 26-04-22 Foto NU

Støttemarkering for Førdefjorden

29.04.2022 | Sist oppdatert: 30.04.2022

Lørdag 30. april klokken 16.30 er det støttemarkering i Oslo for aksjonistene ved Førdefjorden, hvor Natur og Ungdom og lokale miljøvernere bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden.

Forsidebilde2
Ny rapport dokumenterer:

Bunnpunkt for russisk sivilsamfunn

29.04.2022 | Sist oppdatert: 24.05.2022

Naturvernforbundets nye rapport NOT SILENT BEFORE THE STORM (STATUS OF RUSSIA’S FOREIGN AGENT LAWS AND IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTALISTS IN 2021) dokumenterer at situasjonen for russisk sivilsamfunn er på et bunnpunkt.

2021

23 veistrekninger som trenger nye planer

27.04.2022 | Sist oppdatert: 27.04.2022

Naturvernforbundet har analysert veiplanene for 23 strekninger i Norge, fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord – rundt 850 kilometer motorvei. Og anbefaler store kutt.

Laagendelta

Motorvei til 12 milliarder gjennom naturreservat

26.04.2022 | Sist oppdatert: 26.04.2022

Det er selvfølgelig ikke lov å bygge i naturreservater. Likevel har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye Veier AS dispensasjon til å bygge 4 felts motorvei i bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Støtter Natur og Ungdoms aksjon ved Førdefjorden

26.04.2022 | Sist oppdatert: 26.04.2022

Naturvernforbundet gir full støtte til sivil ulydighets-aksjonen i Vevring, hvor Natur og Ungdom har lenket seg fast for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. – Dette forurensende og utdaterte gruveprosjektet må stanses. Nå må næringsminister Jan Christian Vestre komme på banen og trekke driftskonsesjonen tilbake, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 30 av totalt 499 artikler