Nyheter

Bekk_Fyresdal
Vannkraftbransjen:

Miljørapporter underslår miljøverdier

07.01.2016 | Sist oppdatert: 11.01.2016

Nylig kunne Dagsrevyen melde at utbyggere av småkraftverk underrapporterer naturverdiene i stor stil. Dermed unndras nøkkelinformasjon fra konsesjonsbehandlingen. – Dette må få konsekvenser, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken

Penger
Forslag til et grønt skatteskifte

Hva er karbonavgift til fordeling (KAF)?

Naturvernforbundet støtter forslaget om å innføre en "karbonavgift til fordeling", også kalt KAF. Det er en ny måte å endre skattesystemet, slik at det alltid vil lønne seg å leve på en klimavennlig måte.

FOE COP15 demo3
Kronikk: Etter Paris – hvordan kutte utslipp så det monner?

Innfør en stigende karbonavgift og del den ut til folket!

04.01.2016 | Sist oppdatert: 04.01.2016

Er det overhodet mulig å fase ut fossilt brensel raskt nok til å unngå katastrofe? Klimaavtalen fra Paris kan bli en milepæl i kampen mot klimaendringene, dersom alle land legger seg i selene for å kutte utslippene raskt.

Trongfossen, foto Honorata Gajda

Jubel for Trongfossen

22.12.2015 | Sist oppdatert: 22.12.2015

- Vi er storfornøyd med at Nord-Trøndelag Energiverk trekker søknaden om en av landets mest konfliktfylte vannkraftutbygginger, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. – Trolig er dette spikeren i kista for planene om å bygge ut den siste urørte fossen i Namsen i Nord-Trøndelag.

Natur i Bergens nærområde_av_Mona Maria Løberg
Stortingsmeldingen Natur for livet:

Skuffende om natur

22.12.2015 | Sist oppdatert: 22.12.2015

Stortingsmeldinga Natur for Livet, som ble lagt fram fredag, skulle blitt Norges handlingsplan for hvordan vi skal stanse tapet av naturmangfold innen 2020. Naturvernforbundet mener dette var en skuffende og blodfattig julegave, for her er det få konkrete tiltak og mye prat

Silje
Innlegg:

Vi må heve stemmen

12.12.2015

Klimaendringene ble ikke skapt på et toppmøte – og det kommer heller ikke til å bli løst av et toppmøte. Nettopp derfor inntok titusener av mennesker gatene i Paris i dag.

NU Arctic oil

- En ny kurs for verden og Norge

12.12.2015 | Sist oppdatert: 24.02.2016

Det ble i dag lagt frem nok et utkast til ny klimaavtale i Paris. – Dersom denne avtalen blir vedtatt sender den et svært sterkt signal til Norge og andre land om å gjøre langt mer for å bygge en fremtid uten utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Kake til Sundtoft

Norge vil redde regnskogen fram til 2030

11.12.2015 | Sist oppdatert: 24.02.2016

Den norske regnskogsatsinga forlenges med ti nye år, fra 2020 til 2030. Det offentliggjorde klima- og miljøminister Tine Sundtoft under en pressekonferanse i Paris i dag. Regnskogfondet og Naturvernforbundet roser Norge for bidraget.

Nedre Otta foto Ole Morten Fossli (2)
Nedre Otta bygges ut

En svart dag for norske vassdrag

11.12.2015 | Sist oppdatert: 11.12.2015

Olje- og Energiminister Tord Lien gav i dag tillatelser for nedbygging av Nedre Otta, på tross av de store negative konsekvenser for friluftsliv og natur. - Mer årelating av de livgivende elvene våre er både uansvarlig og unødvendig, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

COp21(1)

Ny avtaletekst på bordet

10.12.2015 | Sist oppdatert: 24.02.2016

Forhandlerne i Paris har lagt fram et nytt utkast til klimaavtale i Paris. Selv om avtaleutkastet har fremgang på mange områder, gjenstår fremdeles mange av de vanskeligste punktene. - Det er stor avstand mellom målet om å unngå farlige klimaendringer og viljen til å kutte utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Cop21avtale
Stor jobb gjenstår

Ny avtaletekst - lite enighet

09.12.2015 | Sist oppdatert: 24.06.2016

Klokken 15 ble den nye avtaleteksten i klimaforhandlingene lagt fram. De alle vanskeligste spørsmålene er ennå ikke avklart. - Suntoft og de andre ministrene har en stor jobb igjen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Vassfaret myrskog 2 og 3 aug 2010øe 022 NNV
Grønn skattekommisjon:

Vag på natur, svak på klima

09.12.2015 | Sist oppdatert: 09.12.2015

Grønn skattekommisjon har lagt fram utredningen om hvordan skatte- og avgiftssystemet kan endres, til beste for natur og miljø.

Repparfjord
Laksefjord blir søppelfylling

- Grønt lys for miljøkriminalitet i Repparfjord

08.12.2015 | Sist oppdatert: 09.12.2015

Miljødirektoratet har godkjent gruveselskapet Nussir sine planer om å slippe ut to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig ut i Repparfjord. Fjorden har status som nasjonal laksefjord, og det er viktige gytefelt for kysttorsk i . - Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Fly pa flyplass vinter
Ny flyavgift

- Vi kan ikke fly fra klimaendringene

02.12.2015 | Sist oppdatert: 29.08.2016

Regjeringen vil gjeninnføre avgift på flyreiser. - Det er et viktig gjennomslag for oss og et skritt i retning av en mer fornuftig klimapolitikk. Altfor lenge har det vært lov til å fly billig, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

_OG27509

Folk marsjerte for klima over hele kloden

28.11.2015 | Sist oppdatert: 30.11.2015

På mandag samles verdens ledere i Paris for å forhandle om en ny klimaavtale. Denne helgen gikk tusenvis av mennesker i gatene over hele kloden for å vise at de vil ha klimahandling.

Oppdrettsanlegg
ESA klage på norsk fiskeoppdrett

«Fishy» oppdrettsnæring med store miljøproblemer

27.11.2015 | Sist oppdatert: 27.11.2015

Lakselus, utslipp av kjemikalier og rømming av oppdrettsfisk, det er bare noen av de store miljøproblemene norsk oppdrettsnæring fører til. Miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen er nå så alvorlige for villaksen og fjordene at Naturvernforbundet sammen med flere miljøorganisasjoner har sendt inn en klage på norske myndigheter.

Isbjoern-nett
Langlesning:

Oppskrift på en klimaavtale

26.11.2015

Mandag 30. november startet det 21. klimatoppmøtet i Paris, og det forventes at verden endelig skal komme frem til en internasjonal klimaavtale som omfatter alle land. Men veien dit har vært tornefull, dramatisk, underholdende, frustrerende og lang. Les Natur & miljøs historiske skråblikk på 23 år med klimaforhandlinger.

5 grunner til å være klimaoptimist

Vi er på vei mot en verden uten kull, olje, gass og klimaforurensning. Foreløpig går det for sakte, men rundt om i verden finnes store og små eksempler på folk som bidrar til å løse klimakrisen.

Fugler_illustrasjon

Det siste koko?

Det er fremdeles mulig å gå en tur på stien for å høre skogens ro - men gjøken som galer ko-ko blir stadig sjeldnere.

Myrhauk
Rødlista 2015: Nye arter trues av utryddelse

Klima og arealinngrep i dødelig samspill

18.11.2015 | Sist oppdatert: 23.11.2015

– Lista over truede planter og dyr som kom i dag er skremmende lesing, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Selv om en del arter kommer bedre ut, står vi i fare for å miste en mengde planter og dyr fra norsk natur. Det svekker det avgjørende samspillet i naturen som er vårt livsgrunnlag.

Diskusklub_02 (2)

Naturvernforbundets russiske partner blir Fremmede Agenter

16.11.2015 | Sist oppdatert: 16.11.2015

Green World mottok i dag brevet på 42 sider fra Justisdepartementet som sier at Green Worlds utrettelige arbeid for atomsikkerhet er politisk påvirkning i atomspørsmål. Med utenlandsk støtte fra Naturvernforbundet kvalifiserer dette til å bli Fremmede Agenter, en skjebne de deler med over 100 russiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Strandsone 1
Endringer i Plan-og bygninsloven

- Naturen og allmenheten taper

13.11.2015 | Sist oppdatert: 25.11.2015

Det vil bli lettere å bygge ned matjord, grønne lunger og i strandsonen, samtidig som vanlige folk og miljøorganisasjoners tilgang til å si fra blir forverret. Dette kan være konsekvensene dersom Jan Tore Sanner får muligheten til å gjøre endringer i Plan- og bygningsloven.

Vitishko

Russisk miljøaktivist frigis

10.11.2015 | Sist oppdatert: 10.11.2015

Russiske miljøvernere jubler etter at miljøaktivisten Evgenyj Vitishko blir frigitt fra en straffe-koloni i Russland. Vitishko var dømt til tre år i en straffe-koloni men blir nå frigitt etter 1 år og 10 måneder, etter en rettskjennelse i en lokal rett i dag. Vitishko kan reise hjem om 10 dager, men har noen restriksjoner og må melde seg jevnlig hos myndighetene.

Helligskogen - foto Tarmo Sotikov

Natur- og kulturarven i Skibotndalen vant frem

10.11.2015 | Sist oppdatert: 11.11.2015

Naturvernforbundet jubler for at Troms Kraft i dag har fått avslag på å bygge Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune. – Dette vindkraftverket hadde store konsekvenser for miljø, og for reindrifta i området. Vi håper Troms Kraft nå legger planene død, sier Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet.

Lars og Silje
Naturvernforbundets landsmøte:

Haltbrekken gjenvalgt - Lundberg ny nestleder

08.11.2015 | Sist oppdatert: 08.11.2015

Lars Haltbrekken ble gjenvalgt til leder i Naturvernforbundet under landsmøtet som ble avholdt i Sarpsborg i helga. Ny nestleder er Silje Lundberg fra Troms.

Lars sarpsborg landsmøte
Landsmøte i Sarpsborg - leders tale:

Haltbrekkens sa at vi må forebygge framtidens klimaflyktninger

06.11.2015 | Sist oppdatert: 11.11.2015

Lars Haltbrekken sa i sin tale til landsmøtet at vi har et ansvar for å ønske mennesker på flukt velkommen til vårt trygge hjørne av verden. - Vi har et ansvar fordi vi er et av verdens rikeste land, fordi vi har tjent mye av vår rikdom på å selge forurensende olje og gass. I 2050 kan 200 millioner mennesker være fordrevne på grunn av klimaendringer. Vi må forebygge framtidens flyktningkriser gjennom å kutte miljøødeleggelsene vi så sterkt bidrar til, sa Haltbrekken.

Egeland landsmøte
Landsmøte 2015 i Sarpsborg:

- Miljøødeleggelse sender flere på flukt

06.11.2015 | Sist oppdatert: 06.11.2015

Jan Egeland fra Flyktninghjelpen holdt hilsningstale på Naturvernforbundets landsmøte i dag, der 180 mennesker er samlet denne helgen. Flyktningkrisen preget talene til Egeland og Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Viser fra 451 til 480 av totalt 495 artikler