Nyheter

Colorful garments on racks and on the floor; fast fashion concept klær iStock-1184503974

EU krever strengere miljøkrav

01.04.2022 | Sist oppdatert: 01.04.2022

EU-kommisjonen la 30.mars frem en ny sirkulærøkonomipakke med tiltak rettet mot tekstilproduksjon, elektroniske produkter, forbrukerrettigheter og mer.

Truls Gulowsen_foto Fartein Rudjord (7)

Kutt ut olja, ikke klimamålene

01.04.2022 | Sist oppdatert: 01.04.2022

Regjeringens planer for mer olje- og gassvirksomhet er i strid med Norges klimamål. Det er norsk oljeavhengighet som må ryke, og ikke klimamålene.

2021
Sammen om veikrav

Mer penger til veivedlikehold, mindre ødeleggelse av natur og matjord

22.03.2022 | Sist oppdatert: 22.03.2022

Det bygges overdimensjonerte motorveier for høy fart som ødelegger mye natur og matjord. Disse veiene er også kostbare og gir høye bompenger, samtidig som vi trenger å utbedre og vedlikeholde de veiene vi har. Naturvernforbundet har gått sammen med Norges Automobil-Forbund (NAF) og Norges Bondelag om et brev til samferdselsministeren for å endre regelverket for veibygging.

DSC_0259ps

Kur for å redde norsk skog

21.03.2022 | Sist oppdatert: 21.03.2022

21. mars er verdens skogdag. Naturvernforbundet, WWF Norge, Sabima og Natur og ungdom har i dag lansert rapporten Skogkur 2030, som viser hva som må gjøres for å bevare skogens naturtyper og artsmangfold i Norge. Rapporten inneholder også en grundig oversikt over 200 konkrete områder med store naturverdier som miljøorganisasjonene mener bør prioriteres for vern.

Pernille_bil

Gode tips til kutt i oljebruk

18.03.2022 | Sist oppdatert: 21.03.2022

Det internasjonale energibyrået (IEA) har kommet med 10 forslag til kutt i oljebruk. Dette er gode råd som Naturvernforbundet støtter.

0094173 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil
Utvidet TFO-utlysning

Foreslår nye oljeblokker innenfor iskantsonen: Uforsvarlig, sier Naturvernforbundet

17.03.2022 | Sist oppdatert: 17.03.2022

I dag presenterte olje- og energiminister Terje Aasland forslag til utlysning av nye oljeblokker gjennom TFO 2022. Naturvernforbundet er svært kritisk til at TFO-området foreslås utvidet ytterligere, og særlig til at området for forenklet tildelingsprosess omfatter områder innenfor iskantsonen.

Kopi av Kopi av Seminar: Fornybar energi -på lag med naturen?

Anbefalinger til ny nettleiemodell

16.03.2022 | Sist oppdatert: 17.03.2022

Naturvernforbundet har sammen med en rekke nettselskaper og organisasjoner en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Utøya

Naturvernforbundet mot 2030

15.03.2022 | Sist oppdatert: 17.03.2022

Hvordan skal Naturvernforbundet se ut i 2030? Og hvordan må vi jobbe for å få til det? Det er laget en rapport om hvordan vi skal bli bedre og større.

MAG_1332
Store feil og mangler i Hordfast-rapport:

Vil gi store klimagassutslipp i minst 50 år

14.03.2022 | Sist oppdatert: 14.03.2022

Statens vegvesen har i dag presentert en egenprodusert studie av klimakonsekvensene av Hordfast-prosjektet. Til grunn for vegvesenets rapport ligger en rekke tvilsomme premisser, antakelser og forutsetninger.

Aksjon NU Førdefjorden_zoomet
La Førdefjorden leve

Støtteuttale til aksjonar for å berge Førdefjorden

08.03.2022 | Sist oppdatert: 08.03.2022

Naturvernforbundets landsstyre gjer si heilhjarta støtte til aksjonistane ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane, som i desse dagar førebur seg på aksjonar, om nødvendig sivilt ulydige, i området der Nordic Mining planlegg å byggje gruveanlegget.

Jøssingfjord 20-12-2019__24 red
Sjødeponi trolig i strid med EU-direktiver

Ber næringsministeren om å stanse gruvedumpingen

02.03.2022 | Sist oppdatert: 02.03.2022

I et nytt brev til næringsminister Jan Christian Vestre kommer Naturvernforbundet og Natur og Ungdom med sterke oppfordringer om å stanse gruvedumpingen i Førdefjorden. Samtidig har EFTAs overvåkningsorgan ESA nå bedt Norge om mer informasjon om hvordan dumping av gruveavfall vil påvirke norske fjorder. Mye tyder på at tillatelsene til sjødeponi bryter med EU-direktiver.

Storheia

Tid for reparasjon - ikke mer prat

23.02.2022 | Sist oppdatert: 25.02.2022

Mens mange av oss nyter vinterferie, sliter reindrifta på Fosen, Øyfjellet og flere andre steder med at tidligere vinterbeiter er omgjort til vindindustri, mot deres vilje.

Truls Gulovsen_Follsjå 7_foto tbc

Stans ulvejakta

16.02.2022 | Sist oppdatert: 16.02.2022

Regjeringen har utvidet jakttiden på ulv. Naturvernforbundet er svært kritiske til at det jaktes på ulv i parringstiden.

Vettisfossen - flickr  Sascha Kilmer (CC BY-NC-SA 2
Markering på Slottsplassen

Overrekker 10 000 underskrifter mot utbygging av vernede vassdrag

16.02.2022 | Sist oppdatert: 17.02.2022

Fredag 18. februar tropper vi opp på Slottsplassen for å overrekke mer enn 10 000 underskrifter mot utbygging av vernede vassdrag til regjeringen. Overrekkelsen skal skje i forbindelse med Kongen i statsråd. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen tar imot underskriftene på vegne av regjeringen. På markeringen vil flere veteraner fra Naturvernforbundets lange vassdragskamp være til stede.

Sjoa_toppbanner

Seier! Verna vassdrag forblir verna

11.02.2022 | Sist oppdatert: 11.02.2022

Regjeringen har lansert energikommisjonen som ble varslet i Hurdalsplattformen. Naturvernforbundet er svært glad for at det i mandatet slås fast at verneplanene for vassdrag skal ligge til grunn og at energieffektivisering fremheves.  

Hav-Plast-iStock-1193095410

Plastkrisen - fra strategi til handling

03.02.2022 | Sist oppdatert: 03.02.2022

Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender krever at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling og -forurensning.

Oljeplatform_foto_NNV
Elektrifisering av Wisting

Tonedøvt fra Equinor

02.02.2022 | Sist oppdatert: 02.02.2022

- Når IEA sier det ikke er mer behov for ny olje i et 1,5-gradersscenario, og FNs generalsekretær ber oss la olja ligge, er det på tide å lytte. Equinors planer om utbygging av Wisting, det nordligste feltet på sokkelen, er tonedøvt og virkelighetsfjernt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Ulv

Retten stanser ulvejakt

31.01.2022 | Sist oppdatert: 31.01.2022

Den planlagte jakta i ulvesonen stanses av Oslo tingrett. 25 ulver i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås får dermed leve.

Vestvågøy - Lofoten Foto Arnodd Håpnes
Naturvernforbundet sterkt kritisk til Miljødirektoratets forslag til forskrift:

Krever totalforbud mot fremmede treslag

21.01.2022 | Sist oppdatert: 21.01.2022

Naturvernforbundet krever et totalforbud mot utplanting av fremmede treslag. Det fremgår av en høringsuttalelse organisasjonen nå har sendt til Miljødirektoratet. – Miljømyndighetene må raskt etablere en strategisk plan for å fjerne rømlinger og fase ut alle eksisterende plantasjer med økologiske risikoarter i skog, mener Naturvernforbundet.

E6 og Østfoldbanen ved Hølen i Vestby Foto Leif Harald Ruud cp
Trussel mot naturmangfoldet

Rapport avdekker store arealinngrep

05.01.2022 | Sist oppdatert: 17.01.2022

Veier, vann- og vindkraft, skogdrift og hyttefelt krever stadig mer naturareal. Men hvor mye, og til hvilken pris? Det har det ikke vært noen oversikt over – før nå.

Sitkagrandugnad på Stokkøya foto Honorata Gajda-1

2022 er Frivillighetens år

03.01.2022 | Sist oppdatert: 06.01.2022

Dette året skal endelig frivilligheten feires over helet landet. Naturvernforbundet er med våre 100 fylkes- og lokallag, 600 tillitsvalgte, mange tusen aktive og 36 000 medlemmer en stor del av det frivillige Norge.

Truls og Synnøve ved fin foss aug 21 utsnitt

Utbygging av verna vassdrag er en elendig løsning for å redde klimaet og naturen

31.12.2021 | Sist oppdatert: 31.12.2021

Elvenaturen er svært verdifull og vi trenger intakt natur og levende elver i møte med flom, tørke og klimaendringer. Høye strømpriser gir nærmest panikkartete forslag og nyttårsaften gikk energipolitikere fra regjeringspartiene ut og sier det er naturlig å diskutere vernede vassdrag når en energikommisjon skal se på hvordan Norge kan lage mer strøm. Naturvernforbundet reagerer sterkt på dette.

Ulv 2 foto kjekol
Fredet ulvepar ulovlig skutt rett ved ulvesonen

– Avlys vinterens ulvejakt

22.12.2021 | Sist oppdatert: 21.12.2021

Ulvejegere har skutt foreldreparet fra en fredet ulvefamilie som levde i Slettås inne i ulvesonen i Trysil. De to ulvene ble skutt rett utenfor ulvesonen 11. desember i år. – Vi har bare tre intakte helnorske ulvefamilier igjen. Vinterens planlagte jakt i ulvesonen må nå avlyses, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Rjukandefossen foto evenfh Istockphoto
Stilling ledig

Vi søker ny generalsekretær

21.12.2021 | Sist oppdatert: 21.12.2021

Aldri har kampen for natur og klima vært viktigere! Vil du lede og utvikle Norges eldste og største miljøvernorganisasjon?

Viser fra 61 til 90 av totalt 499 artikler