Nyheter

Erinaceus_europaeus_(Linnaeus,_1758) foto Michael Gäbler CC BY-SA 3

To av ti arter på rødlista

06.12.2021 | Sist oppdatert: 13.12.2021

Av de 23 405 artene som er vurdert står hele 4957 (21 %) arter på Norsk rødliste for arter 2021. Det er en økning i antall truede arter siden forrige rødliste (2015). Ni av ti truede arter er i tilbakegang. – Det er svært alvorlig og viser at utviklingen for artsmangfoldet i Norge går i feil retning, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

IMG_5613 Foto Håkon Borch

Dømt for flatehogst i naturreservat

26.11.2021 | Sist oppdatert: 26.11.2021

I januar 2020 ga Moss kommune grønt lys til flatehogst i Vardåsen naturreservat, men kommunen nektet å vedta et forelegg på 500 000 kroner fra politiet samme år. Nå er kommunen dømt til å betale en bot på 600 000 kroner, samt saksomkostninger på 50 000 kroner, i Søndre Østfold tingrett.

Ulv 2 foto kjekol
Naturvernforbundet dypt bekymret

Ber statsråden om å redde norske ulver

19.11.2021 | Sist oppdatert: 19.11.2021

Naturvernforbundet ber nå klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å gripe inn og hindre jakt på opptil 59 ulver i vinter. Rovviltnemndene har satt skyhøye jaktkvoter, til tross for at den siste offisielle bestandstellingen viste en norsk ulvebestand på 54-57 ulver.

59301220_1576942289117419_8746268863248728064_o
Respekter høgsterettsdomen

Lytt til samane på Fosen, Marte Mjøs Persen!

16.11.2021 | Sist oppdatert: 16.11.2021

Heilt sidan planane om storskala vindkraftutbygging på Fosen vart annonserte tidleg på 2000-talet, har Naturvernforbundet protestert saman med reindriftsutøvarane i området. Me har åtvara om store naturinngrep i særeige kystkulturlandskap, og om samane sine urfolksrettar – men for døve øyre.

Ungdomsorganisasjoner aksjonerer - COP26 2021
Klimatoppmøte i Glasgow

1,5-gradersmålet fortsatt i fare etter COP26: - Krever enda raskere omstilling av olje og gass

12.11.2021 | Sist oppdatert: 13.11.2021

Resultatene fra klimatoppmøtet i Glasgow svekker Parisavtalens mål om å holde global oppvarming under 1,5 grader, mener Naturvernforbundet. Møtet endte med en svak slutterklæring som ikke nevner utfasing av fossil energi, og et kvotehandelssystem (forhandlet frem av Norge) som legger opp til grønnvasking og små eller ingen utslippskutt.

Sigmund Hågvar(1)

Sigmund Hågvar fikk Bonnevieprisen

12.11.2021 | Sist oppdatert: 12.11.2021

Naturverneren Sigmund Hågvar fikk i dag Bonnevieprisen, som deles ut av Norsk Biologforening. Hågvar er professor emeritus fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og sitter i styret i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Finse tarje sælen lavik

Norge – landet med trege tog og mange fly

12.11.2021 | Sist oppdatert: 12.11.2021

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Vi har i tillegg Vest-Europas tregeste langdistansetog. Dette er et resultat av en bevisst politikk gjennom tiår, for å fremme fly og bil på bekostning av miljøvennlige alternativer.

79dc1d83-5804-4a7c-b664-3baca2e2b9c0

Det flygende landet

11.11.2021

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Dette viser en gjennomgang som Natur & miljø har gjort av Eurostats statistikk for flytrafikk i 2019.

Truls Gulowsen_foto Fartein Rudjord (7)
Statsbudsjettet for 2022:

– Et blygrått budsjett

08.11.2021 | Sist oppdatert: 08.11.2021

– Regjeringen har lagt fram et blygrått statsbudsjett for neste år. Det virker ikke som Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har forstått at vi befinner oss i en natur- og klimakrise, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Oleg and kjersti
Deler erfaring om samarbeid på fredsseminar

Naboer som venner - ikke fiender

03.11.2021 | Sist oppdatert: 03.11.2021

I 25 år har fysiker og miljøaktivist Oleg Bodrov samarbeidet med Naturvernforbundet. Fredag 12.november deler han sine erfaringer med Kjersti Album i Naturvernforbundets internasjonale avdeling, på et åpent møte i forbindelse med seminaret "Naboer som venner ikke fiender".

Ulver 5 foto utsnitt Kjekol
Naturvernforbundet klager på skyhøye ulvejaktkvoter:

– Dette er ren utryddelsespolitikk

02.11.2021 | Sist oppdatert: 02.11.2021

Rovviltnemndene har foreslått å skyte 59 ulver i Norge denne vinteren. Det er flere ulver enn det som var registrert av levende dyr i statusrapporten for ulv. – Dette er ren utryddelsespolitikk. Det er ikke noe annet ord for det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, som nå har klaget på rovviltnemndenes vedtak.

Gudbrandsdalen E6
Bilister og miljøvernere står sammen:

- Nå er det vanlige veiers tur

02.11.2021 | Sist oppdatert: 02.11.2021

Naturvernforbundet og Norges Automobil-Forbund går sammen om å be regjeringen prioritere mer penger til veivedlikehold. - Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når folk svarer på hva de mener politikerne bør prioritere, slår de to organisasjonene fast. 

June Grønseth

Pris til lokallaget i Lofoten

15.10.2021 | Sist oppdatert: 16.10.2021

- Det er hyggelig at arbeidet vårt blir lagt merke til, sier en stolt lokallagsleder June Grønseth. Sammen med resten av Naturvernforbundet i Lofoten har den gode innsatsen mot blant annet forsøpling og ny storflyplass ført til pris.

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil
Hurdalsplattformen skuffer

– Gir ikke taktskifte i miljøpolitikken

13.10.2021 | Sist oppdatert: 13.10.2021

– Hurdalsplattformen gir ikke det taktskiftet vi trenger for å løse natur- og klimakrisen. Dessverre vil regjeringen videreføre Erna Solbergs kurs med fortsatt oljeleting og nedbygging av norsk natur, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulovsen_Follsjå 5_foto tbc

Gode klimagrep, men altfor svakt på natur

12.10.2021 | Sist oppdatert: 12.10.2021

– Erna Solbergs siste statsbudsjett har flere gode klimagrep, men svikter i arbeidet for å stanse tap av naturmangfold. Vi forventer at Jonas Gahr Støre vil levere en langt bedre klima- og naturpolitikk enn dette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Storheia_nilaas
Reindrift vant over vindkraftselskap i Høyesterett

– Et vendepunkt i kampen for samiske rettigheter

11.10.2021 | Sist oppdatert: 11.10.2021

Høyesterett slo i dag fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med urfolks rettigheter. – Dette er et vendepunkt i kampen for samenes rettigheter. Heretter kan man ikke ta seg til rette og bygge vindkraft, vannkraft, gruver eller gjøre andre inngrep som rammer reindrifta, sier Kjell Derås, styremedlem i Naturvernforbundet.

Mads bilde

Mads Løkeland-Stai til minne

04.10.2021 | Sist oppdatert: 04.10.2021

Vi kjenner på en stor tristhet i Naturvernforbundet ved Mads Løkeland-Stai sin bortgang. Han var en fin person, omtenksom, kunnskapsrik, engasjert og ressurssterk. Og mektig i sitt forsvar av naturen og miljøet. På landsmøtet i 2018 ble han utnevnt til æresmedlem i Naturvernforbundet.

2021
Møter i landsstyret

Landsstyremøte i september

01.10.2021 | Sist oppdatert: 01.10.2021

Naturvernforbundets landsstyre var samlet til et digitalt møte den 25.–26. juni 2021. Her kan du se hvilke saker landsstyret behandlet og lese de vedtatte uttalelsene fra landsstyret.

Ulv foto kjekol Istockphoto
Rovviltnemndene vil skyte flere ulver enn registrert norsk bestand

– Årets ulvekvote er ren galskap

24.09.2021 | Sist oppdatert: 24.09.2021

Rovviltnemndene har samlet foreslått at inntil 61 ulver kan skytes i vinterens jakt. – En så høy nasjonal kvote er fullstendig meningsløs. I april 2021 var det 30 helnorske ulver her i landet. En jaktkvote som er dobbelt så stor som den kjente bestanden er jo ren galskap, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Lysbakken, Støre og Vedum utsnitt Foto TBC
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

– Grunnlag for taktskifte i miljøpolitikken

23.09.2021 | Sist oppdatert: 23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Stortinget foto John Lerskau Istockphoto
Tydelig framgang for miljøpartiene på Stortinget

Gi Norge en grønn regjering, Jonas!

13.09.2021 | Sist oppdatert: 17.09.2021

Resultatet fra stortingsvalget viser at miljøpartiene samlet gikk fram med 4,8 prosent i et stortingsvalg der alle partier snakket om klima- om miljøsaken. – Jonas Gahr Støre har nå en historisk sjanse til å gi Norge den grønneste regjeringen noensinne. Vi håper han bruker denne muligheten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Strindelva-Jørstadelva Hallgeir
Stor miljøseier

Nei til tre småkraftverk

13.09.2021 | Sist oppdatert: 14.10.2021

Fredag sa Olje og energidepartementet (OED) nei til bygging av småkraftverk i Strindelva, Folla og Nøvedalselva. - Dette er en gledens dag for alle som er glad i naturen, sier Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag.

Preikestolen_Norge_utsnitt foto Stefan Krause, Germany

Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?

07.09.2021 | Sist oppdatert: 07.09.2021

Naturvernforbundet ønsker regjeringens melding om at fire nye nasjonalparker skal utredes velkommen, men etterlyser skogvern og fortgang i verneprosesser som allerede er startet. Hvor ble det av Preikestolen og Østmarka?

Viser fra 61 til 90 av totalt 496 artikler