Du er her:

  • Nyheter
  • Anmeldelse av Oslo kommune for klorutslipp i Akerselva

Foto: Jo Straube

Anmeldelse av Oslo kommune for klorutslipp i Akerselva

Naturvernforbundet har fredag ettermiddag 4. mars -11 anmeldt Oslo kommune etter at det skjedde et utslipp av 6000 liter sterkt klorkjemikalie i Akerselva i Oslo tidligere i uken. – Utslippet er så alvorlig at vi har valgt å anmelde kommunen raskest mulig, sier miljøgiftansvarlig i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze.

Etter utslippet ble det funnet mye død fisk i Akerselva, og Naturvernforbundet var blant dem som fikk flere tips. Når Naturvernforbundet undersøkte bakgrunnen for utslippet nærmere ringte flere varselbjeller.
– Vi fikk med en gang inntrykk av en rekke ting som "ikke stemte" i hendelsesforløpet, og de første øyevitnemeldingene om effekter i elva var svært alvorlige, så da var anmeldelse riktig. Oslo kommune skal ha systemer for å hindre at det ikke lekker kjemikalier ut naturen, men her har det sviktet i flere ledd, sier Schulze.
– Dette er kommunens ansvar, og de må sørge for at dette ikke skjer igjen, sier han.
Ifølge Naturmangfoldloven heter det at bedrifter eller personer som har utført utslipp skal rette opp skaden igjen.
Naturvernforbundet mener at skaden som er gjort i Akerselva må rettes opp så godt det lar seg gjøre, gjennom direkte bevilgning til gjenoppbygging av bestandene, sier Schulze.

Tiltak for å rette opp skade
Fra Naturmangfoldsloven heter det at man skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet, og at det kan kreves tiltak for å rette opp skade, stans av skadelig virksomhet, tvangsmulkt eller miljøerstatning.
Torsdag ble Norsk institutt for vannforskning (NIVA) koblet inn i saken. Instituttet skal undersøke hvor stor påvirkning utslippet har hatt på livet i elva.

Ikke bare fisk
Det er ikke bare fisk i Akerselva som kan ta skade av klorutslippet, den har også andre verdifulle naturkvaliteter.
– Når fisk også er skadet er det en svært dårlig nyhet. Da vil helt sikkert en rekke andre arter være berørt. Det er verdt å merke seg spesielt at hele øvre del av Akerselva har spesielle naturkvaliteter, blant annet med en krepsebestand. Krepsen et sterkt truet i Norge, og er i tillegg en egen ansvarsart for Norge i Europeisk sammenheng, sier Schulze.

Les Naturvernforbundets anmeldelse av Oslo Kommune for klorutslippet i Akerselva her.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.08.2012