Du er her:

  • Nyheter
  • Applaus for regjeringens nye klimamål
Naturvernforbundets Lars Haltbrekken og Bård Lahn sammen med Utenriksdepartementets Georg Børsting på et tidligere forhandlingsmøte

Naturvernforbundets Lars Haltbrekken og Bård Lahn sammen med Utenriksdepartementets Georg Børsting på et tidligere forhandlingsmøte.

Applaus for regjeringens nye klimamål

Norske forhandlere fikk kraftig applaus da de la fram de økte klimamålene i den nye regjeringserklæringen under klimaforhandlingene i Bangkok i dag. Naturvernforbundet er glad for at regjeringen nå øker Norges klimaambisjoner, og tror at målet om 40 prosent utslippskutt innen 2020 vil øke presset på andre land i forhandlingene om en klimaavtale i København i desember.

- Det betyr mye for forhandlingene at et rikt land som Norge endelig går foran og imøtekommer utviklingslandenes krav om et 40 prosent kutt i utslippene innen 2020. Dette blir lagt merke til, og vil forhåpentligvis øke presset på andre rike land til å øke sine ambisjoner før København-toppmøtet i desember, sier Naturvernforbundets klimarådgiver Bård Lahn. Han var til stede da de nye målene ble presentert i Bangkok i dag, ca. kl. 11.30 norsk tid.

Se video:
Naturvernforbundets Bård Lahn kommenterer Norges nye klimamål på
Huffington Post

Les mer:
Temaside om klimaforhandlinger

Følg Naturvernforbundets Bård Lahn i Bangkok på Twitter

I den rød-grønne regjeringens nye regjeringserklæring, som ble lagt fram i går, framgår det at Norge vil øke sitt klimamål fra 30 til 40 prosent dersom det kan bidra til en ambisiøs klimaavtale i København. Dette ble annonsert av Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm i et forhandlingsmøte om utslippsforpliktelser for rike land under de pågående klimaforhandlingene i Bangkok.

- I forhandlingene om en ny klimaavtale er det et stort gap mellom hva vitenskapen og de mest klimautsatte landene i verden krever, og hva rike land så langt har lagt på bordet, forteller Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

- Skal vi unngå dramatiske klimaendringer, må alle rike land kutte sine utslipp med 40 prosent innen 2020, i tillegg til å finansiere utslippsreduksjoner i utviklingsland. Derfor er det viktig at Norge nå som første rike land går inn for å påta seg en slik forpliktelse, og vi håper at andre vil følge etter, sier Haltbrekken.

Spørsmålet om hvor store utslippsforpliktelser rike land skal påta seg i en ny avtale er blant de vanskeligste i forhandlingene om en internasjonal klimaavtale som skal fullføres på toppmøtet COP 15 i København i desember. Utviklingslandene krever at rike land kutter sine utslipp med minst 40 prosent innen 2020, mens reduksjonene rike land så langt har lovet risikerer å bli bare 14 prosent.

Japans nye regjering økte nylig landets klimamål kraftig. Når Norge nå følger etter med et enda mer ambisiøst mål, øker presset på andre rike land for å komme opp med større utslippskutt.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2014