Nyheter

Kart-over-tiltak-900x400

Jubler for framtidsrettet vedtak om bompenger i Tromsø

Naturvernforbundet i Troms jubler for vedtaket som ble gjort i kommunestyret onsdag kveld, og at Tromsø nå etter alle solemerker kommer til å innføre bompenger og rushtidsavgift. Det vil være helt nødvendig for å få bukt med både dårlig byluft og kø-problematikk, samtidig går pengene til å finansiere tidenes satsning på samferdsel i Tromsø. Tromsø har nå tatt et viktig steg på veien mot å bli en miljøby.

Nordreisa

Jubler for omgjort dispensasjonsvedtak

30.08.2016 | Sist oppdatert: 30.08.2016

Natur & Ungdom og Naturvernforbundet i Troms jubler for at Fylkesmannen nå omgjør vedtaket i Kvænangen kommunestyre om å gi dispensasjon fra kystsoneplanen til oppdrett ved Spildra Øst. - Dette er en seier for fornuften, fisken og folket i fjorden, stadfester Ylva Eline Johansen, som sitter i styret i Nordreisa Natur og Ungdom.

Fylkesstyret i troms
- Vi skal samle fylket i kravet om en jernbaneutredning for Nord-Norge og sørge for at miljøvennlig fiskeri blir prioritert over kortsiktige oljeinteresser, lover nyvalgt leder.

Historisk medlemsvekst og ny leder i Naturvernforbundet i Troms

Søndag 13. mars holdt Naturvernforbundet i Troms sitt årsmøte, og kunne samtidig feire en medlemsvekst på 20 prosent, den største prosentmessige veksten blant alle av Naturvernforbundets fylkeslag. I rene tall er det kun kommet flere nye medlemmer til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, og Hordaland. Samtidig ble Anton Petter Hauan valgt til ny leder i fylkeslaget.

Helligskogen - foto Tarmo Sotikov

Natur- og kulturarven i Skibotndalen vant frem

10.11.2015 | Sist oppdatert: 11.11.2015

Naturvernforbundet jubler for at Troms Kraft i dag har fått avslag på å bygge Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune. – Dette vindkraftverket hadde store konsekvenser for miljø, og for reindrifta i området. Vi håper Troms Kraft nå legger planene død, sier Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet.

Viser fra 13 til 16 av totalt 115 artikler