Nyheter

Kystopprøret

Retten til verdiskaping innen fiskeri og sjømat og forvaltning av ressursene i havet eies fisken av fellesskapet (Havressursloven § 2). Regjeringa legger nå opp til å privatisere fisket og verdiskapinga. De ønsker å fjerne Deltakerloven, loven som sammen med Havressursloven og Fiskesalgslagsloven skal sikre livsgrunnlaget til kystbefolkninga. Naturvernforbundet i Troms aksepterer ikke konklusjonene til Tveterås-utvalget forslag til svekking av dette sentrale lovverket. Det vil rasere kystsamfunnene i nord, og gi fellesressursene til kvotebaroner og industriselskaper. Det kan vi ikke akseptere. Derfor har vi deltatt i aksjonen i regi av Fiskeridattera og Kystopprøret i Tromsø lørdag 17. januar 2015! Derfor melder vi saka til Naturvernforbundets landsstyre og programkomite

Vindturbin utsikt fra Langøra, Skipsfjord

Vindkraft - Adventseminaret i Tromsø

På årets Adventseminar i Tromsø stilles en rekke spørsmål om vindkraft: Nødvendighet? Klimaeffekter? Hva med naturødeleggelser? Mennesker og dyr i Nord-Norge? Vet vi nok om konsekvensene før vi setter i gang? Symbolpolitikk?

Viser fra 29 til 32 av totalt 115 artikler