Nyheter

100 årsjubileum - uten kongelig besøk

Den 18. oktober 1914 ble den nordnorske kretsforening av Landsforeningen for Naturfredning stiftet. 18. oktober 2014 blir det stor markering i Tromsø av Naturvernforbundets 100-årsjubileum. Dette skal feires med foredrag, sang og dikt, film og festmiddag.

Galggojarvi

Troms Kraft må få kraftig reaksjon

25.09.2014 | Sist oppdatert: 25.09.2014

Det fiskerike vannet Gálggojávri i Troms ble 19. september brutalt tappet ned av Troms Kraft. Naturvernforbundet frykter at den store nedtappingen vil gå hardt ut over gytende fisk og bunnfaunaen i vannet. - Troms Kraft må ilegges en skikkelig bot og skadene må repareres og ulempene reindriftsutøverne er påført må avbøtes, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 33 til 36 av totalt 115 artikler