Nyheter

Nei til oppdrettsindustri i fjordene og skjærgården

09.03.2015 | Sist oppdatert: 09.03.2015

Forslaget til kystsoneplan for Tromsø-regionen må avvises. Planen er full av feil og mangler og innebærer frislipp av skadelig industri i fjordene og skjærgården. Forslaget er basert på mangelfullt kunnskaper om livet i havet og en neglisjering av industriens miljøskadelige virksomhet og allmennhetens rettigheter på sjøen.

Kystopprøret

Retten til verdiskaping innen fiskeri og sjømat og forvaltning av ressursene i havet eies fisken av fellesskapet (Havressursloven § 2). Regjeringa legger nå opp til å privatisere fisket og verdiskapinga. De ønsker å fjerne Deltakerloven, loven som sammen med Havressursloven og Fiskesalgslagsloven skal sikre livsgrunnlaget til kystbefolkninga. Naturvernforbundet i Troms aksepterer ikke konklusjonene til Tveterås-utvalget forslag til svekking av dette sentrale lovverket. Det vil rasere kystsamfunnene i nord, og gi fellesressursene til kvotebaroner og industriselskaper. Det kan vi ikke akseptere. Derfor har vi deltatt i aksjonen i regi av Fiskeridattera og Kystopprøret i Tromsø lørdag 17. januar 2015! Derfor melder vi saka til Naturvernforbundets landsstyre og programkomite

Viser fra 37 til 40 av totalt 125 artikler