Nyheter

Rasering av dyrka mark_1

Krever økt innsats for å ta vare på matjorda

28.04.2014 | Sist oppdatert: 28.04.2014

Uttalelse fra årsmøtet Naturvernforbundet i Troms 3.4.2014: I lys av den siste delrapporten fra FNs klimapanel, som slår fast at den globale matproduksjonen vil svekkes, krever Naturvernforbundet i Troms at den svært begrensede matjorda i Norge får et vern som sikrer den mot arealinngrep. - Over hele landet ser vi at matjord går tapt, også i Troms. Det er en uholdbar utvikling og vi krever at landbruksministeren tar grep og stopper den galskapen som pågår, sier Ragnhild Sandøy, leder i Naturvernforbundet i Troms.

Naturvernforbundet krever timeout i vind- og vannkraftutbyggingen

27.04.2014 | Sist oppdatert: 28.04.2014

Uttalelse fra årsmøtet Naturvernforbundet i Troms 3.4.2014: Verden står i dag overfor to store utfordringer; tapet av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer. Løsningene på disse to problemene står delvis i konflikt med hverandre. Naturvernforbundet i Troms krever derfor en timeout i vind- og vannkraftutbyggingen, og oppfordrer regjeringen til å foreta en grundig evaluering av dagens klimapolitiske tiltak og incentiver sett i sammenheng med tap av natur- og friluftslivverdier . - Regjeringen hevder den vil bygge ut fornybar energi for å kutte klimagassutslippene. Likevel viser de null vilje til å kutte i utslippene fra oljeindustrien. Det viser at det er noe som ikke henger på greip. Naturvernforbundet i Troms krever derfor at det nå blir full stans i fornybarutbyggingen frem til Stortinget har vedtatt en plan for når den fossile energien skal fases ut av den fornybare, sier Ragnhild Sandøy, leder i Naturvernforbundet i Troms.

Viser fra 49 til 52 av totalt 119 artikler