Nyheter

Fornyelse og forankring

06.04.2014 | Sist oppdatert: 07.04.2014

Årsmøtet torsdag 3. april var fornøyd med innsatsen som er gjort i 2013 og at det er lagt et godt grunnlag for videre drift. Det nye styret ble valgt enstemmig og Ragnhild Sandøy ble gjenvalgt som leder. 2014 blir et spennende år med feiring av 100-årsjublieet og mange aktiviteter .

NVEs sluttbefarimg okt 2013

Flere inngrep i fjellheimen under Møysalen

04.04.2014 | Sist oppdatert: 07.04.2014

Nytt fra NVE: "NVE har handsama seks søknadar om bygging av småkraftverk på Hinnøya, og gjev løyve til å bygge Lysåelva, Våtvoll og Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms. NVE gjev ikkje løyve til å bygge Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune og Vasskruna og Kobbedalselva kraftverk i Lødingen kommune i Nordland." Naturvermforbundet er glade for de tre avslagene NVE har gitt, men er sterkt uenige i at de tre andre skal bygges ut.

Årsmøte 2014 - NNV-Troms og Tromsø og omegn lokallag

02.04.2014 | Sist oppdatert: 07.05.2015

Styret innkaller lokallag og medlemmer til årsmøte 3. april og legger fram årsmelding for 2013. Visste du at Naturvernforbundet i Troms er landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon? Nord-Norges kredsforening, forløperen til Naturvernforbundet i Troms, ble stiftet i Tromsø 21. juni 1914, Østlandske kredsforening kom noen måneder tidligere. I Tromsø var vi med og etablerte moderorganisasjonen, og styret er derfor glade for å kunne si at laget i jubileumsåret står godt rustet for å gå videre.

Viser fra 53 til 56 av totalt 119 artikler