Nyheter

20210319_161217

Tretjernhøla naturreservat

Tretjernhøla naturreservat (totalarealet, 329,8 daa) ligger i Lørenskog kommune, mellom Drettvannet og Skålsjøen i Østmarka. Området ble vernet i slutten av november  2020 og er det første nye naturreservat i kommunen siden 2002, da Østmarka naturreservat ble opprettet.

Viser fra 1 til 8 av totalt 16 artikler