Nyheter

Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om oppdrett Vedbotn - av 29.03.2019

31.03.2019:

Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA 28.03.2019 Deres ref.: Saksbehandler: Ole Damm Kvilhaug Saksnr. 19/1577 Direkte innvalg: 45 87 06 40 Løpenr. 24870/19 Dok.nr: 9 Arkivnr. TILLATELSE - GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS - ORG.NR. 980361306 - AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - LOKALITET NR. 10652 - VEDBOTN - NORDKAPP KOMMUNE. Viser til deres søknad datert den 16.12.2016 om tillatelse til etablering av lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. VEDTAK Med hjemmel i lov av 17.06.2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften), gir Rogaland fylkeskommune tillatelse til etablering av akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på følgende lokalitet i Nordkapp kommune. Klikk på linken under her i grønt for å lese vedtak og begrunnelsen:

2018_Sivertnes_juni (002)

Nussir og en sjøsamisk næringsminister

Kan Norge være i front når det gjelder ansvarlig forvaltning av havets ressurser, spør Thomas Hansen, leder av Naturvernforbundet Porsangerfjorden. Han peker på en rekke forhold som har påvirket fiskebestandene negativt, og på en dagsaktuell sak: "Nå har Norge gått så langt at de vil tillate sjødeponi i Repparfjorden. Det til tross for at alt liv på fjordbunnen vil dø i deponiområdet." Hansen mener at næringsministeren ikke jobber for sjøsamiske rettigheter.

Fiskeriminister Nesvik
Kronikk: John Gustavsen, frilansjournalist og varamedlem i Vuotnasearvi

Nå våkner oppdrettskommunene

Kommunestyret i Tromsø fattet 21. november 2018 et vedtak som vekker oppsikt. Fiskeriminister Harald Tom Nesviks opptreden fortjener oppmerksomhet.