Du er her:

Nyheter

Eng Foto Ida-Sofie Stryken
Naturmangfold

God sommer!

29.06.2022 | Sist oppdatert: 30.06.2022

Naturvernforbundet i Innlandet har hittil i 2022 hatt stort fokus på naturmangfold. To av våre kampsaker er E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer og ulovlig hogst i Vang i Hamar.

Kjørespor på hogstfelt
Skogbruk

Norsk PEFC Skogstandard revideres

09.06.2022 | Sist oppdatert: 09.06.2022

Norsk PEFC Skogstandard beskriver hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene i standarden. For å sikre at PEFC er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling, blir standardene gjennomgått hvert femte år. Naturvernforbundet har sendt innspill til årets revisjon.

Skogbruk

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard setter standarden for hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene. For å sikre at PEFC er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling, blir standardene gjennomgått hvert femte år. Naturvernforbundet har sendt innspill til årets revisjon. Høringsfristen var 10.06.2022.

Kraftledning

Melding om ny 132 kV-kraftledning Åbjøra–Gjøvik

Elvia AS har sendt inn melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forslag til utredningsprogram for ny 132 kV kraftledning Åbjøra–Gjøvik. FNF Innlandet har sendt innspill på vegne av følgende organisasjoner: DNT Gjøvik og omegn, Birdlife Oppland, Birdlife Hedmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark og Naturvernforbundet Innlandet (m/lokallag Toten og Land, og Valdres og Gjøvik).

Viser fra 1 til 4 av totalt 52 artikler