Dette er Naturvernforbundets nye generalsekretær

I august begynner Gro Holstad (59) som generalsekretær i Naturvernforbundet. – Jeg gleder meg til å komme i gang. For meg er det viktig å jobbe for noe jeg tror på, sier Holstad. Hun tar over etter Maren Esmark, som går av etter ti år i stillingen.

Etter en lang prosess med flere gode kandidater ble ansettelsen av Gro Holstad vedtatt av Naturvernforbundets landsstyre 29. mars.

–Vi landet på Gro Holstad fordi hun framstår som en trygg, profesjonell og ambisiøs leder med sans for struktur og rolleforståelse, som vi oppfatter treffer godt med Naturvernforbundets verdier og grunnsyn, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Kommer fra idretten
Holstad har solid ledererfaring. De siste årene har hun vært organisasjonssjef i Norges Idrettsforbund. I perioden fra 2014 til 2019 var hun leder for Voksenopplæringsforbundet, og fra 2002 til 2014 var hun assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet. Hun har også sittet i styret i Norges Bedriftsidrettsforbund. Holstad har sin utdanning fra NKIs Ingeniørhøyskole, hvor hun studerte til bygningsingeniør. Hun har også studert økonomi ved NKS Bedriftslederskole.

– Hvorfor vil du bli generalsekretær i Naturvernforbundet?
– Jeg vil gjerne være med og videreutvikle en organisasjon som er så viktig med tanke på de klima- og naturutfordringene vi står overfor. Det trigger meg. Jeg mener at jeg kan bidra til det, og jeg ser fram til å lære organisasjonen å kjenne. Og så er det verdibiten. For meg er det viktig å jobbe med noe jeg tror på og opplever som viktig.

Nært forhold til naturen
– Hvor har du miljøengasjementet ditt fra?
– Det har vært en del av hele oppveksten. Jeg vokste opp med turer i skog og mark og har alltid hatt et nært forhold til naturen. Etter hvert som jeg ble eldre, har forståelsen av de store miljøutfordringene bygget seg opp. Miljøengasjementet har også blitt forsterket gjennom arbeidet i idrettsforbundet, hvor jeg blant annet har jobbet med prosjektet Plastsmart idrett.

– Kan du fortelle litt om deg selv?
– Jeg har vokst opp i Rygge i Østfold, bor på Bærums verk, har samboer, hund, fire voksne barn og barnebarn. Jeg er opptatt av naturen og er ute på tur med hunden i skogen hver dag. Der finner jeg ro og kan senke skuldrene, og det er også et fint sted å tenke og legge strategier. Av natur er jeg nysgjerrig. Jeg liker utfordringer og trives særlig godt når jeg får være med og utvikle organisasjoner sammen med andre.

– Du kommer med mye erfaring fra idretten. Hvordan kan det bli nyttig i Naturvernforbundet?
– Jeg tror organisasjonskunnskapen er noe av det viktigste jeg tar med meg fra idretten og de frivillige organisasjonene jeg har hatt verv i. Det handler om hvordan man forvalter engasjementet som er til stede, enten det er i idretten eller i Naturvernforbundet. Å forstå og respektere dette, er helt avgjørende.

Kan se organisasjonen med nye øyne
– Du har ikke bakgrunn fra miljøbevegelsen. Hvilke utfordringer tror du det vil by på?
– Det går først og fremst på innsikt i de sakene og temaene Naturvernforbundet jobber med. Jeg vil nok trenge litt tid til dette, og ser fram til å lære av organisasjonen. Men dette er ikke noe jeg er redd for, og det er også en fordel å komme utenfra. Jeg kan se organisasjonen med nye øyne og utfordre det etablerte, og det tror jeg kan være bra.

– Hvordan tror du Naturvernforbundet oppfattes ute i samfunnet?
– Min oppfatning så langt er at Naturvernforbundet er en kunnskapsrik og seriøs organisasjon, som er involvert i mange forskjellige saker. Jeg er litt usikker på hvor godt synlig Naturvernforbundet er for folk flest, for alle dem som ikke er involvert i natur- og klimasaken. Der tror jeg Naturvernforbundet har litt å hente, og det er en spennende utfordring.

Hardangervidda, Helgeland og Finnmark
– Helt til slutt, er det et naturområde du er spesielt knyttet til?
– Jeg er veldig glad i Hardangervidda. Der har jeg vært mye gjennom hele oppveksten, og det er et sted jeg stadig vender tilbake til. Men jeg er også glad i Helgelandskysten og Finnmarksvidda.

Holstad tar over som generalsekretær 15. august etter en overgangsperiode sammen med Maren Esmark. Esmark går til stillingen som seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, hvor hun skal jobbe med energisparing.