Energieffektivisering kan minske Bergens kraftbehov radikalt

– Regjeringens beslutning om å utrede sjøkabel på nytt er gledelig, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. – Utredningene som skal gjøres, må også se på om en omfattende satsing på energieffektivisering i Bergens-området kan gjøre ei ny kraftlinje unødvendig. Beregninger Naturvernforbundet har gjort, tyder nettopp på at det kan være en god løsning.

Utsikt av Bergen og fjorden

Les mer:

Les brevet fra Naturvernforbundet til regjeringen her (pdf):

Norges Naturvernforbund sendte i dag et brev til regjeringen der de peker på at det bør utredes om energieffektivisering kan fjerne behovet for ei ny kraftlinje mellom Sima og Samnanger.

Organisasjonen har selv gjort beregninger på grunnlag av Enovas tilskuddsnivå til energieffektivisering, som viser at mulighetene er gode for å gjøre noe med Bergens energibehov.

Både penger og naturen spart
Naturvernforbundet mener at milliarden som var planlagt brukt på luftspennet i Hardanger, i stedet kan brukes til energieffektiviseringstiltak. Det kan gi bergenserne lavere strømregninger og samtidig trygg strømforsyning  og det kan frigjøre så mye som 23 terrawattimer (TWh) med strøm.

 I stedet for et stort naturinngrep kan pengene gå til forbrukerne gjennom å støtte enøk-tiltak i husholdninger, bedrifter og offentlige virksomheter. Da sparer vi Hardanger-naturen samtidig som vi  får glade strømkunder med lavere strømregninger, sier Haltbrekken.

Gjelder kraftproblematikk over hele landet
Naturvernforbundet mener man bør ta fram denne tankegangen også i Midt-Norge.

De mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden og den planlagte kraftlinja mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal koster henholdsvis 2,3 og 2 mrd. kroner.

Brukt som tilskudd til energieffektivisering i Midt-Norge kan disse pengene alene frigjøre opp mot 6 TWh, som tilsvarer 25 prosent av dagens forbruk i regionen. 

 Regjeringen må tenke nytt i kraftpolitikken. Statnett må få mulighet til å se på helheten, ikke bare kraftlinjer. Pengene selskapet disponerer, kan komme samfunnet til stor nytte gjennom å anvende dem til å redusere energiforbruket, avslutter Haltbrekken.