Et sterkt engasjement for miljøet er borte

Gjennom flere tiår har Kurt Oddekalv vært en markant skikkelse i norsk miljødebatt, og det var triste nyheter om hans død mandag 11.januar. Vi i Naturvernforbundet sender varme tanker til familie og etterlatte.

Kurt Oddekalv har gjennom flere tiår bidratt til å sette viktige miljøsaker på dagsordenen. Hans miljøengasjement var sterkt og ekte, og han var en tydelig stemme for naturen i norsk offentlighet.

Selv om vårt forhold til Kurt Oddekalv har vært anstrengt og tidvis konfliktfylt, så er det ingen tvil om hans utrettelige arbeid for miljøet har vært et viktig bidrag i miljøkampen. 

Oddekalv var fylkesleder i Naturvernforbundet i Hordaland fra 1991 til 1993, etter mange år som aktivt medlem. Han kom inn som leder i en periode med sterk vekst i medlemstall og stor aktivitet i fylkeslaget. Oddekalv blant annet involvert i fylkeslagets arbeid mot industriforurensning, som var en av de viktigste sakene på denne tiden.

Etter uenigheter om blant annet strategi og virkemidler i miljøkampen, ble Kurt Oddekalv i 1993 ekskludert fra Naturvernforbundet etter en langvarig konflikt. Det var en vanskelig og turbulent tid, og konflikten satt dype spor hos de involverte. 

Samme år etablerte Oddekalv Norges Miljøvernforbund, og han har bygget opp NMF til å bli en virksom og aktiv miljøorganisasjon, som fortsatt arbeider for miljøet. De siste årene har Naturvernforbundet hatt et avklart forhold til Miljøvernforbundet og Kurt Oddekalv, der vi også har markert avstand fra noen av hans uttalelser. 

Gjennom Miljøvernforbundets arbeid med plast og marin forsøpling har vi et fint samarbeid, og vi møter Miljøvernforbundet jevnlig i saker som begge organisasjoner jobber med, slik som vindkraft, oppdrett, rent hav og gruvedumping. 

Våre tanker går til Ruben og øvrig familie og til ansatte og aktive i Norges Miljøvernforbund.

Vi lyser fred over Kurt Oddekalvs minne. 

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet