Du er her:

  • Nyheter
  • EU tvinger Norge til å redusere energiforbruket

EU tvinger Norge til å redusere energiforbruket

Norge ble nylig dømt i EFTA-domstolen for ikke å ha innført EUs direktiv for å redusere energibruken i bygninger. Pinlig, mener Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.
Ifølge bygningsenergidirektivet skulle Norge ha innført et energimerkesystem for bygg allerede innen 2006. Dette innebærer at alle næringsbygg og boliger som leier og selges skal ha et godt synlig merke som viser hvor mye energi som brukes. Merkingen skal bevisstgjøre forbrukerne og få produsentene til å bygge hus som bruker mindre energi.

- Det er pinlig at Norge ikke har klart å innfri dette enkle, men viktige EU-kravet. Et energimerke som viser hvor mye energi byggene bruker, stimulerer til bygging av hus som ikke sløser med energien, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Stortinget har nylig vedtatt at det skal innføres en energimerkeordning for bygg, men dette vedtaket kan på flere punkter være i strid med EU-direktivet. Mest alvorlig er det at norske myndigheter legger opp til at boligeierne skal merke byggene sine selv, og at man ikke klart favoriserer overgang til bruk av miljøvennlig energi.

- Når dagens regjering kom til makten lovet den at dette direktivet skulle implementeres innen 2006. Nå, tre år etter, ligger vi fremdeles langt etter. Vi krever at Terje Riis-Johansen nå lanserer regler for energimerking som er i tråd med direktivet, sier Lars Haltbrekken

Siste relevante nettsaker fra naturvern.no

Seilet Hotel i Molde er godkjent med miljømerket Svanen - en nordisk ordning som stiller krav til total miljøbelastning. Nå er Norge dømt til å lage en bred statlig merkeordning på energibruken i landets bygninger.