Du er her:

  • Nyheter
  • Europa tvangsfores med genmanipulert mat

Europa tvangsfores med genmanipulert mat

Verdens Handelsorganisasjon, WTO, har gitt USA medhold i at EU må øke sin import av genmanipulert mat. - WTO setter hensyn til handel foran hensyn til natur, landbruk og forbrukere, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund. Han er skuffet over avgjørelsen, og tror ikke den folkelige motstanden mot genmodifisert mat vil avta.
Genmanipulert mat møter sterke protester fra forbrukere, miljøvernere og bønder. Et klart flertall av befolkningen i Europa er skeptisk til slik mat. EU har innført et regelverk for å beskytte landbruket og befolkningen mot genmanipulerte organismer, såkalte GMOer. USA mener at dette diskriminerer amerikansk næringsliv. Landet har satset stort på blant annet genmanipulert mais, soya og bomull og ønsker å selge dette i Europa. USA klaget derfor EU inn for WTO i 2003 (1).

– WTOs beslutning i saken vil legge sterke føringer på lands mulighet til å velge en bærekraftig utvikling, sier Lars Haltbrekken. FNs avtale om mattrygghet (Cartageña-protokollen) sier at land kan avslå import av genmanipulert mat fordi den kan gi skade på helse og miljø. – Nå går altså WTO mot FN og vil ta fra landene denne muligheten. WTO er feil sted å bestemme hva vi skal spise og hvordan vi skal sikre helse og miljø. Vi krever at WTO holder hendene unna matfatet vårt, sier Haltbrekken.

Etter at USA reiste sak i WTO har EU begynt å fire på sitt regelverk mot GMOer. Unionen godkjenner stadig flere produkter for salg. –Når USA nå har fått gjennomslag for at EU må åpne for mer import vil landet trolig også motarbeide enhver form for merking av mat som inneholder GMOer, sier Haltbrekken. Dermed kan det bli umulig for forbrukerne å unngå slike produkter.

WTOs beslutning er kun sendt til partene i saken, men utfallet er gjort kjent gjennom kommentarer fra diplomater. Partene i saken vil nå få mulighet for å gi sine tilbakemeldinger, før WTOs endelige avgjørelse kommer i løpet av våren.

Kontakt
Lars Haltbrekken, leder, Norges Naturvernforbund, tlf. 916 12 191
Kåre Olerud, informasjonssjef, Norges Naturvernforbund. tlf. 950 73 320

Orientering om handelstvisten

19 vanlige spørsmål om genmat

Bite-back, kampanjeside om handelstvisten

Temaside Genteknologi, jordbruk og trygg mat

(1) USAs søksmål ble levert i mai 2003 og er støttet av Canada og Australia. Søksmålet er basert på at EU har avslått å godkjenne ulike matvarer basert på genmanipulerte organismer (GMO), og at man ikke har hindret enkeltland innen EU i å forby produkter basert på GMO. USA argumenterer med at EUs regelverk for GMO er i strid med WTOs regelverk og utgjør en handelsbarriære. Man hevder at amerikanske bønder taper eksportinntekter fordi de produserer GMOer som ikke godkjennes for salg i Europa.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for trygg mat