Du er her:

  • Nyheter
  • Fire milliarder til artsmangfold

Fire milliarder til artsmangfold


Merkel følger Solheim Ill/Wikipedia
Nyheten fra det pågående FN-møtet i Bonn om at Tyskland følger Norges eksempel med å bevilge fire miliard kroner til vern av skog og arter, nevnes ikke i norske medier. Det samme gjelder en rekke andre globalt viktige biomangfoldsaker som nå bearbeides av 109 medlemsland. Naturvernforbundets nyhetsblad Miljøjournalen er det eneste norske mediet som er til stede. Les Tor Bjarne Christensens særdeles eksklusive rapport her.
Under FNs partsmøte om biomangfold i Bonn lovet i går den tyske forbundskansleren Angela Merkel fire milliarder kroner til vern av skog og truede arter.

Den tyske bevilgningen skal tas over en femårsperiode. Formålet er å sikre viktige områder for biologisk mangfold, samtidig som man reduserer klimagassutslipp fra avskoging. Den tyske bevilgningen kommer et halvt år etter at Norge under klimakonferansen på Bali lovet 15 milliarder kroner til regnskogen. Miljøvernminister Erik Solheim lot ikke sjansen til å trekke frem det norske initiativet gå fra seg, da han talte et par timer etter Merkel.

- Det er svært gledelig at Tyskland på denne måten følger Norge i kampen for å verne verdens skoger, sa Solheim.

Norske myndigheter arbeider nå med å finne prosjekter å investere regnskogsmilliardene i. Norge har sagt at man vil bruke inntil tre milliarder årlig over fem år til formålet, men mangler foreløpig prosjekter som er gode nok til å legge så store summer i. I Bonn understreket Solheim viktigheten av at urbefolkning og lokalsamfunn blir involvert i dette arbeidet.

- Dette initiativet medvirker mer enn noe annet til å forene kampen mot klimaendringer og fattigdom, og til å verne naturens goder for fremtidige generasjoner. Jeg ser frem til et videre samarbeid med en så viktig aktør som Tyskland, sa Solheim.

Han forlot konferansen kort tid etter sin tale. Nå pågår forhandlingene i arbeidsgrupper og komiteer. Mange store og vanskelige problemstillinger står på agendaen. Bak arbeidet står biomangfoldkonvensjonens mål om å stanse tapet av arter innen 2010. Det er det stadig færre som tror er mulig, men innen fredag skal ministre og delegater fra 191 land bli enige om formuleringer som bringer verden nærmere målsetningen.

- På samme måte som klimaendringene, må biologisk mangfold stå høyt på den politiske agendaen, sa den tyske miljøvernministeren Sigmar Gabriel.

Interessen for biologisk mangfold er imidlertid på et ganske annet nivå. Den norske pressen har ikke fattet interesse for konferansen. Mens flere titalls journalister og pressefolk reiste til klimakonferansen på Bali, er undertegnede eneste norske journalist i Bonn.

Les mer:
www.miljojournalen.no