– Flåmselva skal ikke legges i rør

Det er den klare meldingen etter helgens vassdragstreff i Aurland, der naturvernere fra hele landet var samlet for å slåss mot kraftverk i den vernede Flåmselva.

Flåmselva og Flam kirke

Over femti personer, blant dem en rekke profilerte naturvernere, var i samlet i Aurland i helgen for å kjempe mot kraftutbygging i Flåmselva. Det er foreslått å overføre vann fra øverste del av elva til Viddals-magasinet i Aurlandsvassdrraget for å forhindre en eventuell storflom. Vannføringen i Flåmselva vil da bli redusert under normale forhold.

Olje- og energidepartementet har sagt nei til dette alternativet. Likevel sendte Aurland kommune 26. juni brev til departementet med spørsmål om å vurdere en rapport fra Multikonsult, hvor bygging av kraftverk som flomsikring er utredet.

I 2014 opplevde elva en storflom som har satt dype spor i den vesle bygda. Vannet rev med seg 50 000 kubikkmeter jord, ødela seks bruer og sendte flere hus nedover elva. Etter flommen er det gjennomført omfattende sikringstiltak i vassdraget, men fortsatt gjenstår sikring av nedre del av elva.

– Når liv og helse skal sikres, må kanskje andre hensyn komme i annen rekke, sånn som vernet natur. Noen har sagt at dette er en tapt kamp i Aurland, men vi vil gjerne ha kraftverksalternativet utredet, sa ordfører Distad, som åpnet vassdragstreffet.

– Det er full mulig å gjøre flomsikrende tiltak, uten å bygge kraftverk. Her er det naturen vi skal bevare. Flåmselva er helt unik. Den kan ikke erstattes, sa Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Ordføreren fikk svar på tiltale av Øystein Dahle, tidligere leder i Den norske turistforening, som talte sterkt mot kraftutbygging i vassdraget.

– Jeg har ikke noe dårlig samvittighet overfor ordføreren i Aurland. Her er det bygd ut mer enn nok kraft. Det som er igjen må få være i fred, sa Dahle.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV fryktet følgene av kraftutbygging i det vernede vassdraget.

– Jeg frykter den dominoeffekten vi kan få hvis det bygges ut her. Vi kan få et ras av kraftsøknader fra andre plasser som vil oppheve eller uthule vernet, sa Haltbrekken.

Han trodde likevel ikke kommunen vil komme noen vei med planene for kraftutbygging i Flåmselva.

– Så lenge Olje- og energidepartementet mener at det ikke er grunnlag for kraftverk her, tror jeg ikke noen vil fremme et slikt forslag for Stortinget. Nå bør vi konsentrere oss for å få på de plass sikringstiltakene som mangler for å gjøre vassdraget sikret mot flom, sa Haltbrekken.

Kristine Kopperud Timberlid fra Innovasjon Norge Vestlandet beskrev viktigheten av urørt natur for reiselivet.

– En undersøkelse vi har gjort viser at uberørt natur er det turister i våre åtte største markeder er opptatt av ved Norge som reisemål. Urørt natur er et av kjernepunktene i merkevaren Norge. Vi må ikke undergrave kjernepunktene våre, sa Kopperud Timberlid.