Frykter at vestlandsnatur bygges ned bit for bit

Regjeringen vil sette i gang arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Ørskog og Fardal, meldte Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen på en pressekonferanse i dag. Kraftlinja kommer i sterk konflikt med verdifull natur og truede plante- og dyrearter, mener Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet frykter at Olje- og energiministerens avgjørelse i dag medfører en skrittvis nedbygging av viktige naturområder, og at den øker truslene mot arter som alt er truet.

– Spesielt gjelder dette flere fuglearter som hekker langs deler av den planlagte traseen. Linja vil også komme i konflikt med flere vernede områder, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Det skal vurderes sjøkabel på deler av strekningen, men Haltbrekken tror det vil være et stort press for å bygge en luftlinje hele veien.

– Vi er selvsagt glade for at det skal vurderes sjøkabel, men vi frykter at utbyggingen kommer til å få store negative konsekvenser for Vestlandsnaturen.

Naturvernforbundet tok tidligere i år initiativ til å få utredet helt nye alternativer til kraftlinja.

– Ved å bruke de milliardene som nå skal brukes på kraftlinja på energieffektivisering i Midt Norge i stedet, ville vi fått frigjort store mengder energi som kunne løst kraftutfordringene i Midt Norge, mener Haltbrekken.

Potensialet i energieffektivisering er foreløpig ikke utredet av departementet, og Naturvernforbundet har ikke fått svar på sin henvendelse til regjeringen.