Du er her:

  • Nyheter
  • Gi Norge en grønn regjering, Jonas!

Tydelig framgang for miljøpartiene på Stortinget

Gi Norge en grønn regjering, Jonas!

Resultatet fra stortingsvalget viser at miljøpartiene samlet gikk fram med 4,8 prosent i et stortingsvalg der alle partier snakket om klima- om miljøsaken. – Jonas Gahr Støre har nå en historisk sjanse til å gi Norge den grønneste regjeringen noensinne. Vi håper han bruker denne muligheten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Klima- og miljøsaken har preget valgkampen. Ikke overraskende viser valgresultatet at miljøpartiene har styrket sin posisjon på Stortinget. De fire partiene som kom best ut i Naturvernforbundets partiguide, Venstre, MDG, SV og Rødt, har samlet hatt en framgang på 4,8 prosent sammenlignet med valget i 2017. Disse partiene fikk 20,8 prosent av stemmene. 

Rop om taktskifte i miljøpolitikken
– Vi vil gratulere Jonas Gahr Støre med seieren og ønsker ham lykke til i arbeidet med å gi landet en ny regjering, sier Gulowsen.

– Stortingsvalget 2021 er et rop etter et taktskifte i norsk miljøpolitikk. Partiene som har satt klima- og natursaken i første rekke har hatt fremgang. Vi trenger en ny kurs i oljepolitikken, og vi må stanse tapet av naturmangfold, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet understreker at natur- og klimakrisen må løses samlet. Det krever omfattende ny politikk på de fleste områder, i tillegg til en overordnet politikk for kraftig redusert forbruk av både energi og naturressurser, slik som materialer.

– Innenfor klimaområdet er det aller viktigste grepet for oljelandet Norge at regjeringen avslutter all ny leting etter olje og gass. Innen naturområdet forventer vi at en ny regjering følger opp målet om 30 prosent vern av land og hav innen 2030 med konkrete tiltak, sier Gulowsen.

Noen spesielt viktige saker
Naturvernforbundet har satt opp en liste med de viktigste sakene til partiene som nå forhandler om regjeringsmakt. Her er noen prioriterte saker:
- Stans letingen etter mer olje og gass på norsk sokkel, både i nummererte runder og den såkalte TFO-ordningen.
- Kutte Norges klimagassutslipp med minst 30 prosent innen 2025.
- Flytte planavdelingen tilbake til Kima- og miljødepartementet.
-  Ruste opp og gjøre dagens veier mer trafikksikre i stedet for å bygge nye firefelts motorveier for 110 km/t.
- Dumping av gruveavfall i sjø forbys i Norge, og gruveprosjektene med sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden stanses.
- Stanse all naturødeleggende vindindustri, deriblant planene på Innvordfjellet i Trøndelag og Davvi i Troms og Finnmark .
- Reverserer høyreregjeringens underminering av norsk naturforvaltning
- Gjenreise Statsforvalterens rolle med rett til å komme med innsigelser i byggesaker.
- Sørge for omstilling til sirkulærøkonomi med redusert forbruk, mer materialgjenvinning, lovfestet produsentansvar og momsfritak på reparasjoner.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.09.2021