Gode, grønne Bergen

«Aldri har det vært snakket mer om Gåbyen. Aldri har det vært satset mer på å øke biltrafikken» står det på forsiden av Gode, grønne Bergen. Her laster du ned visjonen.

Hvordan skal Bergen bli i fremtiden? Naturvernforbundet Hordaland sin Klima- og transportgruppe har jobbet i et år for forme sin visjon for Bergen. Gruppen har sett på hvordan vi vil ha det – og hvordan vi skal få det til. Mange sier de ønsker en tett, grønn by hvor folk har en kortreist hverdag. En by hvor giftlokket bare er et vondt minne. En by hvor folk bor tett, men trivelig, med mange gode møteplasser.

Men hvordan skal vi få det til når byen vokser og vokser? 

Aldri har det vært snakket mer om Gåbyen, Bybanen og sykkelsatsing. Det er noen fine ord som de fleste kan samle seg rundt. Samtidig har det aldri vært satset mer på å øke biltrafikken. Vi vil ha sikrere veier, men vil ikke øke veikapasiteten. Erfaring fra byer som vokser viser at bygger du mer vei, øker du biltrafikken. Nye veier lokker flere biler ut på veiene, og snart oppstår køer på nye steder. Vi vil derfor stanse all bygging av motorveier. Milliardene vi sparer, bruker vi på et nytt, grønt trafikksystem. 

Les vårt forslag her:  Gode, grønne Bergen 

Er det noe vi ikke har skjønt? Vår visjon om Bergen i 2030 sier ikke alt, men viser noen tiltak som kommunene og fylket kan gjennomføre. Våre forslag er ikke hugget i stein. Har du bedre idéer?
Kontakt oss – vi er åpen for det som gjør byen god og grønn!