Grenseløs miljøsommerleir i Moldova

Barn fra Moldova, Transnistria og Ukraina bygget «Energieffektiviseringsøya» på miljøsommerleir i Criulenie, Moldova.

Fra 27. juni til 6. juli har over 70 skoleelever og lærere fra hele Moldova og Transnistria vært samlet for å ha det gøy, få nye venner og bli kurset i bærekraftig energi- og ressursbruk. Naturvernforbundets partner, Gutta Club (Dråpeklubben) i Moldova arrangerte sommerleiren gjennom skoleprosjektet SPARE for tiende året på rad. I år hadde leiren fått navnet «Energieffektiviseringsøya» siden det viktigste temaet var energisparing. Deltagerne var ikke tilfeldige. Hver enkelt var plukket ut grunnet sine vinnerbidrag i de regionale SPARE-konkurransene i Moldova. 

SPARE-konkurransen er en internasjonal konkurranse om innovative metoder å undervise om klimaendringer og energieffektivisering for lærere – og spennende nye ideer og prosjekter om fornybar energi og energieffektivisering for elever. Vinnerne av regionale konkurranser går videre til en nasjonal finale og vinnerne av nasjonale finaler går videre til den internasjonale SPARE-konkurransen der prosjekter fra elever og lærere fra 11 land, hovedsakelig fra de tidligere Sovjetstatene, konkurrere mot hverandre.

Gøy på sommerleirSkoleprosjektet SPARE

SPARE (Skoleprosjekt for anvendelse av ressurser og energi) ble startet opp av Naturvernforbundet i 1996. Målet med prosjektet var å få fokus på energi- og ressursbruk i skolevesenet i Sentral-Europa. Siden den gang har flere millioner elever lært om energieffektivisering, fornybar energi og klimaendringer. I dag er SPARE det største skoleprosjektet med fokus på energi og ressursbruk i verden. Hvert år deltar over 300 000 elever.

Natalia Halaim er koordinator for SPARE i Moldova og var ansvarlig for årets sommerleir. Hun forteller at selv om energieffektivisering var hovedtema for årets sommerleir, så ble elevene og lærerne også kurset i fornybar energi, kunst og gjenbruk, resirkulering, søppel og farlig avfall, klima, biodiversitet, miljøvennlig hverdag, grønt forbruk, ledertrening, informasjonsarbeid, miljøjournalisme og aktivisme.

Kursene ble gjort gjennom prosjektarbeid og praktisk gruppearbeid, der både grunnleggende kunnskap og fantasi var nødvendig. Hvert år inviterer Gutta Club forelesere, eksperter, forskere, politikere og lokalbefolkning til å delta på kursene.

Ti dager på et sted kan bli mye for mange, derfor ble det lagt opp til daglige utflukter i nærområdet og ut i skogen. Her lærte deltagerne om hvorfor skogen er så viktig for biomangfold og klimaet på jorda. Hvert år velges også ut et område som ryddes totalt for søppel. I år valgte de ut en lokal kirke og området rundt. Det var fylt med søppel. Da elevene spurte presten om hvorfor han og de ansatte ikke var mer opptatt av å ta vare på skaperverket, fikk de kirkedøra slengt etter seg. Selv om noen reagerer, så er lokalbefolkningen veldig positiv til de engasjerte barna og lærerne.

Oxana IuzuTransnistria

Oxana Iuzu koordinerer SPARE-aktiviteter i den Moldovske utbryterrepublikken Transnistria. Hun har med seg 23 elever og 4 lærere til sommerleiren. Oxana mener at SPARE er med på å bringe lærere og elever sammen på begge sider av den konfliktfylte grensa. – Det er kun gjennom fysiske møter som denne sommerleiren at elever og lærere forstår at vi er helt like, og at miljøproblemene er akkurat like store hos oss som i Moldova. Oxana ser hvordan SPARE er med på å påvirke foreldre og lokalsamfunn gjennom elevene som deltar i prosjektet. – Det er så viktig at vi nå utvikler hele Moldova til å bli et land med fokus på bærekraftig utvikling. Vi har over 220 soldager i året, vi har store landbruksarealer, men utnytter ikke avfallet fra landbruket til energi. Vi har elendige bygg, nesten helt uten isolering, samtidig er vi helt avhengig av gass fra Russland, kull og strøm fra Ukraina og olje fra Romania. Vi fyrer til kråka og kaster pengene i toalettet. SPARE viser oss hvorfor og hvordan vi kan slutte med dette.

Anna Shvedun Øst-Ukrainske deltagere

Foruten deltagere fra Moldova og Transnistria, så er det på årets sommerleir også en gruppe elever og en lærer fra konfliktfylte Øst-Ukraina. Anna Shvedun er biologilærer ved Skole 123 i Krivoi Rog, like utenfor Dnepropetrovsk. Hun har jobbet med SPARE i over fem år og har vært med på å vinne både nasjonale og internasjonale SPARE-konkurranser med elevene sine. Skolen hennes har nå besluttet å starte et eget fag som følger hele SPARE sitt undervisningsmateriell for alle barna på skolen. Det Anna synes er mest fantastisk med SPARE er metodene lærerne lærer å bruke når de underviser barna. – Jeg har deltatt på mange av SPARE-seminarer for lærere og det jeg har opplevd er at jeg har fått en mye mer likestilt innstilling når jeg underviser elevene. Det å undervise har dermed blitt mye morsommere. Det er første gang at Anna og elevene hennes besøker Moldova. – Det er helt fantastisk her og det er godt for barna å komme seg litt vekk fra situasjonen som vi nå har i Øst-Ukraina. Anna synes det er veldig viktig at barn fra forskjellige land og kulturer møtes. – Barn finner alltid et felles språk. Hun forteller også hvorfor det er viktig at lærere møtes og deler erfaringer. – Bare slik kan vi skape en skole som er bedre for alle. 

Om konflikten i Ukraina så forteller Anna at det er veldig viktig at skolen består og er like god som før. – Jeg fortsetter å lære opp barna mine i SPARE som før. Vi fortsetter å fokusere på miljø, energi, klima og økologi på skolen vår. Vi trenger oppegående og smarte ledere i framtida, derfor må vi gi den beste mulige undervisningen nå. I morgen er det ikke krig, da må vi være klare for å styre landet vårt i en bedre retning enn det som har blitt gjort tidligere. Derfor er det viktig at barna våre forstår de miljø- og energiutfordringene vi står ovenfor og at de lærer om hvordan vi kan løse dem. De som styrer landene våre nå bryr seg ikke.

Ala Cranetz SPARE har endret Moldova

Ala Cranetz er lærer og lokal SPARE-koordinator ved en prestisjefylt videregående skole i Chishenau, hovedstaden i Moldova. Skolen er en internatskole hvor spesielt kunnskapsrike barn fra hele Moldova bor og studerer fra 14 til 18 år. Skolen ble med i SPARE i 2009. – Når vi startet opp med SPARE så visste vi ingenting om energisparing og fornybar energi. Vi hadde aldri hørt om klimaendringer og var svært lite opptatt av lokalmiljøet vårt. I Sovjettiden var energi omtrent gratis, så ingen brydde seg egentlig om å ta vare på ressursene vi hadde. Det vi har lært gjennom SPARE er svært viktig for landet vårt og vi ser at politikere nå er på vei etter oss. Hvis ikke landet vårt hadde hatt SPARE de siste 13 årene ville vi hengt enda lengre etter i utviklingen for å bli mer energiselvstendige og vi hadde hatt et mye mindre fokus på energieffektivisering.

I dag får nesten alle skoler i Moldova en form for miljølære takket være SPARE. Gutta Club har klart å påvirke de nasjonale læreplanene til å inkludere flere av elementene som fokuseres på i SPARE.

Ala forteller om flere av hennes avgangselever som nå jobber i departementer, direktorater, forskningsinstitutter, internasjonale organisasjoner og som politikere, der de alle har et spesielt fokus på energieffektivisering. – SPARE har helt klart gjort Moldova til et bedre og mer miljøvennlig land.