Du er her:

  • Nyheter
  • – Grønn dreining som regjeringen trenger
– Regjeringen trenger Venstre for å gi statsbudsjettet en grønnere farge, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Foto Christ Brown CC

– Regjeringen trenger Venstre for å gi statsbudsjettet en grønnere farge, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Foto Christ Brown CC.

Venstres alternative statsbudsjett

– Grønn dreining som regjeringen trenger

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Det har en tydelig grønn dreining, sammenliknet med regjeringens forslag.

– Regjeringen trenger Venstre for å gi statsbudsjettet en grønnere farge. Vi finner mye positivt i Venstres alternative budsjett, særlig innen teknologi, grønne næringer, utslippsfri samferdsel, kollektivtrafikk, redusert oljeutvinning, dieselavgift og gruveavfallsavgift, for å nevne noe, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Her er noen kommentarer til noen budsjettområder:

Samferdsel
Gode påplussinger til sykkelveier, kollektivtransport og jernbane. Også bra at det kuttes i veiinvesteringer, men det burde også kuttes i Nye Veiers omfattende motorveiutbygging, som har store negative konsekvenser for natur og klima.

Olje og energi
Venstre kutter i kartlegging og forskning innen petroleum. Partiet vil også gi mer penger til klimatiltak i kommunene og foreslår 250 millioner kroner til skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i boliger. Gode og nødvendige tiltak.

Avgifter
CO2-avgiftene økes noe, og det er bra. Økt veibruksavgift for diesel er også bra. Men begge deler burde vært økt mer, og vi anser dette som et første skritt. Veldig bra med ny avgift på ny plast samt ny avgift for deponering av gruveavfall, som Naturvernforbundet har tatt til orde for.

Naturvern
For naturen er Venstres forslag til budsjettøkninger kjærkomment og nødvendig. Skogvernet økes ikke nok, men på flere andre viktige poster knyttet til truet natur, vannforvaltning, kunnskapsinnhenting og vern er dette en verdifull naturoffensiv om det blir stående. Venstre sine forslag til økning treffer faglig sett de viktigste naturpostene. Budsjettforslaget er mye mer i tråd med behovet som er synliggjort gjennom forskning på natur og de kunnskapshull og store bevaringsutfordringer som vi står overfor. Venstres forslag er en minste grunnplanke i en videre offensiv for å styrke naturbevaring og sikre en bedre forvaltning av norsk natur.  

Fiskeri
Venstre vil bevilge 10 millioner kroner ekstra til både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet til strengere kontroll med oppdrettsnæringen. Det er høyst nødvendig.


Her kan du lese Naturvernforbundets innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018.

Her kan du lese Naturvernforbundets kommentarer til KrFs alternative statsbudsjett.


For mer informasjon
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.11.2017