Du er her:

Gunnar Album

Gunnar Album. Foto: Jo Straube

Gunnar Album 1965-2014

Lørdag 13.september fikk vi den usigelig triste beskjeden om at Gunnar Album er død.

Gunnar jobbet i Naturvernforbundet siden våren 1992, og har gjennom to tiår bygd opp organisasjonens kyst- og fiskeriarbeid og ledet Naturvernforbundets Barentshavkontor i Steigen. Globalt jobbet Gunnar utrettelig med bekjempelse av ulovlig fiske. Da tsunamien rammet i 2004 tok Gunnar initiativet til Kystaksjonen som reparerte båter og kanoer og hjalp mange tusen kystfiskere på Sri Lanka. I 2006 ble han og Kystaksjonen tildelt Fiskeridepartementets fyrtårnpris for innsatsen. Gunnar har lært generasjoner av unge miljøvernere om økofilosofi, fiskeriforvaltning og solidaritet.

Gunnar var en usedvanlig mann som var svært kunnskapsrik, med et stort nettverk og et sterkt engasjement. Og med et lurt smil og et varmt hjerte som brant for kysten, fisken, havet, miljø og kystsamfunn langt utover landets grenser. Vi er mange som sørger over tapet av Gunnar. Våre tanker går til hans datter, kone og familie. Vi er takknemlige for at vi fikk være Gunnars kolleger gjennom så mange år.

Gunnar døde fredfullt med nærmeste familie rundt seg i Bergen, etter noen måneders sykeleie.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2014