IKEA forsyner seg av matfatet

IKEA og kommunalpolitikere i Vestby utenfor Oslo vil ha 135 dekar av landets beste matjord til varehus og garasjeplasser. Naturvernforbundet og Norges Bondelag synes ideen er dårlig og samarbeider om å stoppe planene.

– Hvert år og i all framtid kan dette jordet produsere korn til å forsyne 2800 personer med sitt daglige brød, noe som ligger langt over landsgjennomsnittet, sier lederen av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Rådmannen og ordføreren i Vestby frykter at IKEA flytter utbyggingsplanene til en annen kommune dersom varehuskjeden ikke får innfridd kravet om å få bygge ned det vernede Delijordet. Andre mener det skal mye til at IKEA velger andre alternativer pga. vanskeligere terreng og krav om investeringer i bedre trafikkløsninger. – Bruk heller av de 500 dekarene som kommunen allerede har satt av til næringsformål, krever leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.  

Som avbøtende tiltak er det foreslått å flytte matjorda til et annet sted før bygging, noe både de to organisasjonene og forskningsinstituttet Bioforsk er skeptiske til. – Det vil under alle omstendigheter være svært krevende og resultatet er usikkert, sier Haltbrekken og Bjørke, med faglig støtte fra Bioforsk. – Å bruke matjord av slik kvalitet og i et slikt omfang til utprøving av flytteeksperimenter, kan uansett vanskelig forsvares, føyer de til.

– Hele saken illustrerer at jordvernet i Norge står altfor svakt, konstaterer Haltbrekken. Det er også bakgrunnen for at vi har foreslått en egen lov som forbyr nedbygging av dyrka mark.