Du er her:

  • Nyheter
  • – Ikke grønt og ikke et skifte

Statsbudsjettet 2017:

– Ikke grønt og ikke et skifte

Statsbudsjettet legger opp til fortsatt store utslipp og mindre naturvern. – Dette er ikke et budsjett som svarer på de enorme klima- og miljøutfordringene vi står overfor, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I budsjettavtalen mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre fra 2015 har regjeringen forpliktet seg til å øke avgiftene på utslipp av CO2, og det står at «avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene».

– Regjeringen har forpliktet seg til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene, men dette er et budsjett som ikke er i tråd med dette, stikk i strid med alle fagre ord om utslippskutt og et grønt skifte. Grønn skatte- og avgiftsomlegging er tydeligvis avlyst, til fordel for netto avgiftslette for bilistene og oppstart av store motorveiprosjekt. Avgiftene på fyringsolje økes heller ikke i tråd med det som trengs. Nå er det opp til opposisjonen å sikre et skikkelig klimabudsjett, sier Ask Lundberg.

Skogvern på stedet hvil
Regjeringen legger opp til et skogvern på stedet hvil, til tross for at Stortinget nylig vedtok å øke vernet fra 3 prosent til 10 prosent.

– Regjeringen gjør ikke nok for å ta vare på vår fantastiske natur. Forslaget om å ikke trappe opp bevilgningene til vern av de verdifulle skogene våre innebærer dessverre at regjeringen fortsetter å motarbeide skogvernet, konstaterer Ask Lundberg. – Dette forsterkes av at regjeringen igjen øker subsidieringen også til skogsbilveier i de mest urørte områdene.

Dette er svært skuffende for de store naturverdiene vi nå er i ferd med å miste.

Kutt i regnskogmidlene
Bevilgningene til vern av regnskog kuttes med 200 millioner kroner, noe som hindrer nysatsing i land som Myanmar.

– Støtten til bevaring av regnskog er et svært viktig for natur, klima og mennesker. At det nå kuttes i denne støtten, er brudd på tidligere stortingsvedtak, og vi forventer at Stortinget retter opp i dette, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.


Naturvernforbundet vil bruke de neste ukene til å påvirke Stortinget til å gjøre statsbudsjettet for 2017 grønnerer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.10.2016