Ingen ny olje og gass hvis Støre vil holde 1,5-gradersmålet i live

FNs klimapanels synteserapport er den siste før 2030-klimamålene skal nås – og viser at stans i nye olje- og gassfelter og en plan for en rettferdig omstilling er de minste tiltakene Jonas Gahr Støres regjering må vedta for å nå 1,5-gradersmålet, mener Naturvernforbundet. 

Oljeplattform i Norge

Klimapanelet viser at nye olje- og gassfelt ikke er forenlig med Parisavtalens mål. Naturvernforbundet krever stans i nye oljefelt som den eneste logiske konklusjonen fra Klimapanelets advarsler.

– Støre har et ganske enkelt valg. Han kan gå mot verdens vitenskapsfolk som igjen viser at klimakrisa truer vårt livsgrunnlag, samt Det internasjonale energibyrået og EUs klimapolitikk, og fortsette et rått oljekjør. Det er et svært risikabelt veddemål med norske arbeidsplasser som innsats. Eller, så kan han velge klimamålene, og bli stående som statsministeren som rustet Norge for livet etter oljen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Klimapanelet viser at utslippene må nå toppen i 2024 og så reduseres raskt. Men som Europas mest aggressive oljeleter, med en regjering som godkjenner prosjekter som skal være i drift i mange tiår, ser det ikke ut til at Norge har planer om å bli med på den dugnaden verden trenger. På klimatoppmøtet i november 2022, snakket Jonas Gahr Støre om at verden må holde 1,5 gradersmålet i live.

– Vi har ikke tid til tåkeprat lenger. Ungdommene våre ser til Støres valg og vil dømme ham hardt hvis han velger feil, fortsetter Gulowsen.

Bakgrunn

Klimapanelet viser at mennesker og naturen allerede opplever svært ødeleggende og stadig mer irreversible klimaendringer, inkludert ekstreme hendelser som hetebølger, tørke og flom, men også saktere, langsiktige endringer som havstigning, ødeleggelse av avlinger og fiskeriområder, og smeltende isbreer. Disse endringene fører i dag til tidlig død, utryddelse av arter, uår, akutt vann- og matmangel, fysiske og psykiske helseproblemer, konflikt og flukt. Klimaendringene kan bli mer katastrofale og true vårt og mange dyrs livsgrunnlag.

Klimapanelet slår fast at verden fortsatt kan nå klimamålene, men at utslippene må nå toppen senest i 2024 og deretter komme raskt ned. Det er allerede funnet mer fossil energi enn vi kan bruke hvis vi vil unngå mer katastrofale klimaendringer.

Klimapanelet viser til flere scenarioer for fremtidig energiproduksjon. Det er viktig å understreke at dette er scenarioer, ikke forslag eller planer. Flere scenarioer har premisser som krever kritisk søkelys, for eksempel stort bruk av svært dyr og umoden teknologi for negative utslipp eller storskala bioenergi med karbonfangst- og lagring (CCS), som ville krevd store arealer og truet naturen og matsikkerhet i mange regioner. Klimapanelet er også tydelig på at det å overskride 1,5-gradersmålet for så å bruke teknologi for å redusere utslippene som allerede er i atmosfæren, vil føre til skader fra klimaendringer som ikke kan reverseres. Scenarioet som gir 50+ prosent sjanse for å holde global oppvarming under 1,5 grader, med minst mulig bruk av negativ utslippsteknologier, tilsier at olje og gass må reduseres med henholdsvis 60 og 70 prosent innen 2050.

Les mer om Klimapanelets synteserapporter, og delrapportene de oppsummerer, på Naturvernforbundets nettsider.